Miras Hukuku ile İlgili En Çok Sorulan SorularMiras hukuku ile ilgili en fazla sorulan soruların cevaplarını aşağıda bulabilirsiniz.

Bunlar dışında soracağınız sorular için bize ulaşabilirsiniz.

  • Vasiyetname Nedir?

Vasiyetname, vefat edenin ölümünden sonra malvarlığının ne şekilde paylaşılacağına ilişkin iradesidir. Vasiyetname sözlü ve yazılı olarak yapılabilir. Ancak sözlü olarak geçerli olabilmesi için yazılı olarak yapılmasına imkan bulunmaması ve 2 şahit huzurunda yapılması gerekir. Yazılı vasiyet ise noter huzurunda şahitlerle ya da el yazısı ile düzenlenebilir.

  • Saklı pay nedir?

Saklı pay, yasal mirasçıların sağlığında veya ölüme bağlı tasarruflarıyla (vasiyetname gibi) ortadan kaldırılamayan yasal miras paylarıdır. Medeni kanun miras bırakan kişinin, yasal mirasçıları aleyhine olacak şekilde kendi malları üzerindeki tasarruf yetkisini sınırlandırmıştır. Saklı pay, yasal miras payı üzerinden hesaplanır. Bu oran alt soy için yasal miras payının yarısı, anne ve baba için yasal miras payının ¼’ü, sağ kalan eş içinse; altsoy veya anne-baba ile birlikte olması durumunda (1.ve2.zümre) yasal miras payının tamamı, diğer durumlarda ise yasal miras payının ¾’üdür.

  • Annem-babam hayattayken mallarını kardeşime/başka birisine devrediyor. Ne yapabilirim?

Öncelikle devir işleminin ne şekilde yapıldığı tapu kaydından araştırılmalıdır. Miras bırakan kişi sağlığında mallarını paylaştırmak hakkına sahiptir. Bu paylaştırmada hiç pay verilmeyen veya saklı payı ihlal edilen mirasçı tenkis ya da satışın iptali için dava açabilir. Toplumumuzda kız çocukları bu konuda haksızlığa uğramakta olup, miras bırakan sağlığında satış göstermek suretiyle malını diğer bir mirasçısına devredebilmektedir. Bu durumda; satış işleminin iptali için dava açılabilir. Daha detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz.

  • Nikahsız eş mirastan pay alabilir mi?

Nikahsız eşin hukuken miras payı bulunmamaktadır. Eşin mirasçı olabilmesi için yasal bir evlilik bağının bulunması gerekir.

  • Evlilik dışı doğan çocuk mirasçı olabilir mi?

Çocuklar yönünden evlilik içi veya dışı olmasının önemi yoktur. Tüm çocuklar mirastan eşit pay alırlar.

  • Mirasın reddi nedir?

Miras bırakan kişinin bazı durumlarda geriye sadece borçları kalır. Bu borçları üstlenmek istemeyen mirasçıların, 3 ay içerisinde mahkemeye açacakları dava ile mirası reddetmeleri gerekir. Aksi takdirde borçlardan sorumlu tutulmaları söz konusu olabilir.