Trafik Kazası Nedeniyle Tazminat Davaları

Yurtdışında yaşayan çoğu vatandaşımız gerek ekonomik gerekse diğer ihtiyaçlar nedeniyle izinlerinde Türkiye’ye araçla seyahat etmeyi tercih etmektedir. Bazen bu yolculuklarda istenmeyen durumlar meydana gelmektedir.

Türkiye’de trafik kazası geçirmeniz halinde zarara uğramanız muhtemeldir. En az bir motorlu aracın karıştığı bir kazada yaralanma, ölüm gibi bedensel zararlar ile karşı tarafın aracında veya arazi içerisindeki ağaç, hayvan vb.gibi malvarlıklarında meydana gelen zararların giderilmesi için kusuru bulunan tarafa karşı açılan davaya tazminat davası denmektedir.

Trafik kazasından kaynaklı olarak uğradığınız zararı talep edebilmeniz için bir kısım yasal koşullar aranmaktadır. Aynı şekilde karıştığınız bir trafik kazasında karşı tarafın sizden talep edebileceği tazminat için de bir kısım koşulların birlikte gerçekleşmesi gerekmektedir.

Kimler dava açabilir?

Trafik kazası sonucu bedensel bir zarar meydana gelmişse; yaralanma halinde yaralanan kişi, maddi ve manevi tazminat davası açabilir. Yaralanan kişi, maddi tazminat olarak, kaza nedeniyle uğradığı işgücü kaybının, hastane masraflarının ve diğer maddi kayıplarının giderilmesini karşı taraftan isteyebilir. Bunun yanında yaşadığı üzüntü nedeniyle de manevi tazminat talep edebilir. Yaralanma şayet ağır bir nitelikte ise bu durumda yaralanan kişinin yakınları da sadece manevi tazminat talep edebilirler. Ağır bedensel yaralanma nedeniyle yakınların tazminat davası açabilmesi için uzuv kaybı yaşanması veya hayati fonksiyonların yerine getirilememesi gerekmektedir.

Ölümlü trafik kazasında ise ölen kişinin maddi olarak destek sağladığı kişiler maddi ve manevi tazminat davası açabilirler. Ölen kişi evliyse, eşi ve çocuklarının, bekar ise anne ve babasının, destek aldığı kural olarak kabul edilir.

Dava kime karşı açılır?

Trafik kazası hukuki değerlendirme olarak haksız fiil olarak kabul edilmiştir. Kural olarak tazminat davası haksız fiili işleyen kişiye karşı açılabilir. Ancak trafik kazalarına özel bir durum kanunda öngörülmüş olup, haksız fiili işleyen kişiler dışında da tazminat sorumluları bulunmaktadır.

Öncelikle haksız fiili işleyen kavramından karşı aracın sürücüsünün anlaşılması doğaldır. Ancak bir fiilin haksız sayılabilmesi için karşı taraf araç sürücüsünün kusurlu bulunması gerekmektedir. Bir veya daha fazla trafik kuralına uymama halinde kusur mevcuttur. Dava öncelikli olarak araç sürücüsüne karşı açılabilir.

Aracın sürücüsü her koşulda aracın sahibi olmayabilir. Aracın sürücüsü ile aracın sahibi farklı kişilerse bu durumda aracın sahibine de dava açılabilir.

Kaza yapan kusurlu araç, bir seyahat firmasının otobüsü veya bir işletmeciye ait bir araç olabilir. Aracın işleteni sıfatına ait bu kişiler de tazminattan sorumlu olup, dava açılabilir.

Türkiye’de karayolunda seyir halinde olan her aracın zorunlu olarak trafik sigortası yaptırması gerekmektedir. Sigorta poliçesinde yer alan genel şartlara göre, sigorta şirketi sigortalı aracın karıştığı trafik kazası sırasında yaralanma veya ölüm halinde veya diğer zararlarda sigorta limitlerine kadar ödeme yapmakla yükümlüdür. Sigorta şirketlerine karşı da dava açılabilir.

Davanın ne kadar sürede açılması gerekir?

Trafik kazası mağduru kişiler zararı ve bu zararın sorumlusunu öğrendiği tarihten itibaren 2 yıl içerisinde tazminat davası açmalıdırlar. Her halükarda bu davanın 10 yıllık süre içerisinde açılmış olması gerekmektedir. Aksi takdirde dava hakkı zamanaşımına uğrar.

Trafik kazası nedeniyle bir suç işlenmişse bu durumda ceza zamanaşımı süreleri uygulama alanı bulur. Trafik kazası nedeniyle yaralanma veya ölüm meydana gelmişse bu durumda suç işlenmiş olup, ceza zamanaşımı süreleri uygulanır.

Dava hangi mahkemede açılır?

Trafik kazalarında dava Asliye Hukuk Mahkemeleri’nde açılmaktadır. Davanın açılacağı yer mahkemesi ise trafik kazasının gerçekleştiği yer mahkemesi, davalılardan herhangi birisinin bulunduğu yer mahkemesi, davayı açacak kişinin bulunduğu yer mahkemesi veya sigorta şirketinin bulunduğu yer mahkemelerinden herhangi birisinde açılabilecektir.

Çoğu vatandaşımız hukuki haklarını bilmediği için hak kaybına uğramakta, zorlu tedavi süreçleri yanında dava ile uğraşmamakta ya da yaşadığı ülkeye geri döndüğü için bulunduğu ülkeden sağlıklı bir hukuki destek alamamaktadır.

Yaşayacağınız her türlü hukuki sorunda sizlere hizmet vermekten memnuniyet duyarız.

 

Kazasız ve sağlıklı günler dileriz.