Yabancı Plakalı Araçla Türkiye’de Kaza Yapılması

Yabancı Plakalı Araçla Türkiye’de Kaza Yapmak

Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımız izin dönemlerinde gerek maliyetleri gerekse yanlarında götürmek istedikleri eşyaları nedeniyle araba yolculuğunu tercih etmektedirler.

Yabancı plakalı aracınızla Türkiye’ye giriş yapabilmeniz için Yeşil Kart (Green Card) Sigortanızın bulunması yasal zorunluluktur. Aksi takdirde Türkiye’ye giriş yapamazsınız.

Türkiye, karayolunda seyahat eden araçlar yönünden trafik sigortası yapılmasını zorunlu kılmıştır. Türkiye’de kayıtlı Türk plakalı bir aracın sigortasız bir şekilde trafikte seyir etmesi mümkün değildir.

Türkiye’de kendi kusurunuz ya da karşı tarafın kusuru ile gerçekleşen kazalar için aynı yöntem izlenmektedir.

Kaza gerçekleştiği zaman olasılıklara göre aşağıdaki şekilde belgelerin toplanması gerekecektir.

Maddi Hasarlı Trafik Kazalarında

 • Sigorta poliçesinin fotokopisi
 • Karşı tarafla birlikte imzalayacağınız Kaza Tespit Tutanağı. ( Sizde, karşı tarafta ya da araç içerisinde bulunan herhangi bir kişide bedensel zarar söz konusu ise Kaza Tespit Tutanağının Resmi makamlarca düzenlenmesi gerekmektedir.)
 • Sürücülerin ehliyetleri ve ruhsat fotokopileri,
 • Kazanın oluştuğu yerin ve araçların fotoğrafları ( Kaza gerçekleştikten sonra araçların hareket ettirilmeden fotoğraflarının çekilmesi gerekmektedir.)

Tedavi Gerektiren Trafik Kazalarında

 • Sigorta poliçesinin fotokopisi
 • Resmi makamlarca düzenlenen Kaza Tespit Tutanağı ( Şehir ve ilçelerde Polis, şehir dışlarında Jandarma tarafından düzenlenmektedir.)
 • Sürücülerin ehliyet ve ruhsat fotokopileri
 • Tedaviye ilişkin sağlık raporu
 • Tedavi gören adına düzenlenmiş bulunan, tedavi giderlerini gösterir fatura asılları, ilaç faturaları v.s.
 • İş göremezlik durumu mevcutsa doktor raporu
 • Kaza sonucunda sürekli bir sakatlık durumu meydana gelmişse, kalıcı sakatlık oranını gösterir heyet/doktor raporu

Ölümlü Trafik Kazalarında

 • Sigorta poliçesinin fotokopisi
 • Resmi makamlarca düzenlenen Kaza Tespit Tutanağı ( Şehir ve ilçelerde Polis, şehir dışlarında Jandarma tarafından düzenlenmektedir.)
 • Sürücülerin ehliyet ve ruhsat fotokopileri
 • Ölüm muayene tutanağı
 • Veraset belgesi, Nüfus kayıt örneği
 • Gelir durumunu gösterir belge

Türk plakalı araç sahipleri yönünden kazada eğer yabancı plakalı araç şoförü kusurlu ise Türkiye Motorlu Taşıt Bürosu’na kaza ihbarı yapılmalıdır.

Şayet Türk plakalı aracın kusuru ile kaza meydana gelmişse, bağlı bulunduğu Türk Sigorta şirketine veya kasko poliçelerinin bulunması halinde aracın kayıtlı bulunduğu ülkedeki kasko şirketine hasarın ihbarı yapılmalıdır.

Yabancı plakalı aracınız Türkiye’de kaza sonucu pert olursa veya tamiri için yurtdışından parça gelmesi gerekirse;

 • Kaza tespit tutanağı veya yetkili sigorta şirketinin eksperi tarafından düzenlenecek ekspertiz raporu
 • Gümrük idaresine başvuru yapılarak aracın pasaport kayıtlarından düşümü istenir.
 • Gümrük idaresi başvurunuzu uygun bulursa aracın pasaport kaydından düşümün yapar.
 • Hasara uğrayan taşıtın, yurtdışına çıkartılması veya devlete terk edilmesi gerekmektedir. Yurtdışına çıkartılmak istenmiyorsa, araç sahibinin belgeleriyle birlikte gümrüğe aracın terk edilmesi için dilekçe verilmesi gerekir. Terk edilmek istenen taşıtın gümrük idaresine getirilmesi durumunda gümrük idaresince oluşturulacak heyet marifetiyle tam tespitinin yapılır, getirilmesinin mümkün olmaması durumunda ise olay yerinde, olay yerine en yakın gümrük idaresince görevlendirilecek heyet tarafından araç tespiti yapılır.
 • Hasara uğrayan taşıtın yurtdışı edilmek istenmesi halinde ise taşıtın bir gümrük idaresine tesliminden ve heyet tarafından ayniyat tespiti yapıldıktan sonra uygun bulunması halinde çıkışına izin verilir.
 • Kaza geçirerek hasara uğradığı gümrük idaresince tespit olunan taşıtlar ile Türkiye Gümrük Bölgesi dışına çıkarılabilmesi için tamirine ihtiyaç duyulan Özel Kullanıma Mahsus Kara Taşıtlarının sahipleri tarafından talepte bulunulması halinde, bu taşıtların tamirleri, gümrükçe uygun görülen yerde ve gümrüğün denetimi altında yapılır. Ancak, kaza geçirdiği emniyet, jandarma birimlerince düzenlenen tutanaklardan veya yetkili sigorta şirketlerinin eksperlerince düzenlenecek ekspertiz raporlarından anlaşılan taşıtların sahipleri, taşıtlarını gümrük idaresinin izni aranılmaksızın herhangi bir tamirhaneye bırakabilir ve bu husus kaza tarihinden itibaren 10 gün içerisinde taşıtın tamiri için bırakıldığı yere en yakın gümrük idaresine belgeleriyle birlikte bildirilir. İlgili gümrük idaresi de tamirini müteakip yurtta kalma süresini göz önünde bulundurarak taşıtın yurtdışı edilmesini sağlar. Tamir işleminin taşıtın yurtta kalma süresinden sonraya uzaması durumunda bu husus gümrük idaresince yerinde tespit edilerek tutanağa bağlanır ve tamir sonucunda taşıtın gümrük denetimine alınması suretiyle transit rejimi hükümleri çerçevesinde yurt dışı edilmesi sağlanır.
 • Tamire ihtiyaç gösteren taşıtların sahipleri tarafından talepte bulunulması halinde, gümrük idaresince, taşıtın tamiri için gereken yedek parçaların Sözlü Beyan Formu düzenlenmesi suretiyle teminatlı olarak ya da memur refakatinde Türkiye Gümrük Bölgesine girmesine izin verilir.

Güvenli ve kazasız sürüşler dileriz.