Gizlilik İlkesi

Gizlilik Politikası ve Kişisel Verilerin Korunması

Lütfen bu siteyi kullanmadan önce bu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikasını (“Gizlilik Politikası”) dikkatlice okuyunuz. Site’yi kullanmaya başlayarak Gizlilik Politikası’nı kabul etmiş olursunuz.

Sitedeki web sayfaları ve ona bağlı tüm sayfalar (“Site”) turkhukuku.nl’nin malıdır ve onun tarafından işletilir. Sizler (“Kullanıcılar”) Siteyi kullanırken aşağıdaki şartlara tabi olduğunuzu, Site’yi kullanmaya devam etmekle, bu Gizlilik Politikası’nı okuduğunuzu, anladığınızı ve bu şartlarla bağlı olduğunuzu kabul etmiş sayılırsınız. 

turkhukuku.nl, Kullanıcılardan herhangi biri kişisel veri talep etmemekte ve bunları kullanmamaktadır.

Kişisel Verilerin Korunmasında Kullanıcıların Hakları: Kullanıcılar kişisel bilgileri ile ilgili aşağıdaki haklara sahiptir.

  1. işlenip işlenmediğini öğrenmek, işlenmişse bilgi talep etmek, eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini talep etmek,
  2. işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek,
  3. yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişiler hakkında bilgi almak,
  4. KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini / anonimleştirilmesini talep etmek,
  5. aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (iii) ve (iv) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini istemek,
  6. münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etmek,
  7. kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etmek

Gizlilik Politikasının Tadili: turkhukuku.nl, Gizlilik Politikası’nı herhangi bir sebepten dolayı bildirimde bulunmaksızın zaman zaman değiştirebilir veya yenileyebilir. Değişiklik yaptığı Gizlilik Politikası hükümleri Site’de yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer. Site’de güncellenen Gizlilik Politikası hakkında Kullanıcıların bilgi sahibi olmalarını ve periyodik olarak gözden geçirmelerini tavsiye etmektedir.

Kurabiye – Cookie

Kullanıcıların Site’yi kullanımı hakkındaki bilgileri teknik bir iletişim dosyasını (Kurabiye-Cookie) kullanarak elde edebilir. Bu teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere bir web sitesinin, kullanıcının tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Teknik iletişim dosyası bir web sitesi hakkında durum ve tercihleri saklayarak internetin kullanımını kolaylaştırır. Teknik iletişim dosyası, Site’yi kaç kişinin kullandığını, bir kişinin Site’yi hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiğini ve ne kadar kaldığı hakkında istatistiksel bilgileri elde etmeye yardımcı olur. Tarayıcıların pek çoğu başta teknik iletişim dosyasını kabul eder biçimde tasarlanmıştır, ancak Kullanıcılar dilerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyasının gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde ayarlarını değiştirebilirler.

Üçüncü Taraflar

turkhukuku.nl tarafından üçüncü kişilere herhangi bir veri transferi yapılmamaktadır. Site dahilinde link verdiği diğer sitelerin gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamakta ve bir taahhütte bulunmamaktadır.

KULLANICILAR İNTERNET ÜZERİNDEN İLETİLEN KİŞİSEL BİLGİLERİN GİZLİLİĞİ KONUSUNDA MUTLAK BİR GARANTİ VERMENİN MÜMKÜN OLMADIĞINI BİLMELİDİR. BU SEBEPLE KULLANICILAR KİŞİSEL BİLGİLERİNİ PAYLAŞIRKEN TEDBİRLİ DAVRANMALIDIR.

× Size nasıl yardım edebiliriz?