Sıkça Sorulan Sorular • Avukat tutmak zorunlu mudur?

Türk Hukuku tarafların avukatla temsil edilmesi zorunluluğunu düzenlememiştir. Ancak Kanun, Uluslararası Sözleşmeler, Tüzük, Yönetmelikler, içtihatlar ve mahkeme uygulamaları karşısında hak kaybı yaşamamanız için bu alanda özel olarak eğitim almış bir avukattan hukuki yardım almanızı tavsiye ederiz.

Ayrıca sadece hukuki meselelerinizin çözümü için değil, hukuki meseleleri önlemek için de ihtilaf yaşanabilecek her türlü işleminizde avukattan önleyici hukuki yardımı almanızı tavsiye ederiz.

 • Avukatlık ücreti nedir?

Avukatlık mesleği, vergi mevzuatında serbest meslek olarak kabul görmektedir. Avukatlar; hukuk alanındaki bilgilerini ve tecrübelerini hukuki yardım almak isteyen müvekkillerine sunarlar. Avukata ücret ödenmesi yasal bir zorunluluk olup, nasıl bir doktorun özel muayenehanesine gidildiğinde bir ücret ödemeniz gerekiyorsa, avukattan herhangi bir hukuki sorununuzla ilgili alacağınız danışmanlık veya vekaleten iş takibinde ücret ödemeniz gerekmektedir.

 • Avukatlık ücreti karşı taraftan mı alınır?

Avukatlık ücreti avukatın sağladığı hukuki yardımın karşılığı olan tutarı ifade eder. Dava sonucunda, mahkeme kararı ile tarifeye dayalı olarak karşı tarafa yüklenilecek vekalet ücreti yasal düzenleme gereğince avukata aittir. Bu tutar yukarıda ifade edilen avukatlık ücretinden farklıdır. Dolayısıyla avukatlık ücretinin karşı taraftan alınması söz konusu değildir.

 • Davam ne kadar sürede biter?

Ülkemizde hukuk sisteminin belki de en fazla şikayet konusu edilen kısmı davaların uzun sürmesidir. Bir kısım istatistikler davaların 1 yıl içerisinde sonuçlanması oranını yaklaşık %23 olarak belirtmişlerdir. Son dönemlerde, hukuk sistemi altyapısına yönelik yatırımlarla dava takip sürelerinde iyileşmeler beklenmekte ise de hala istenilen seviyede olduğunu söylemek güçtür.

Bu sorunun net bir cevabı bulunmamakta olup, bir dava ortalama olarak; üst mahkemeye başvuru süreçleri dahil 1,5-2 yıl ila 3 yıl arasında sonuçlanmaktadır. Bu süre ortalama olarak ifade edilmiş olup, dava türü, dava konusu, toplanacak deliller ve başka değişkenlere göre farklılık gösterebilir. . Elinizdeki belgelere göre uzman ekibimiz yapacağı inceleme neticesinde size ortalama bir süre verebilir.

İcra takipleri yönünden ise net bir süre vermek söz konusu değildir. İcra takiplerinde kullanılan mevzuat ve farklı takip usulleri nedeniyle, ezbere bir süre belirtmek doğru olmayacaktır. Elinizdeki belgelere göre uzman ekibimiz yapacağı inceleme neticesinde size ortalama bir süre verebilir.

 • Dava açmak ne demektir?

Dava açmak; kısaca mahkeme önünde hak talebinde bulunmaktır. Dava açmak için; yetkili ve görevli mahkemeye hitaben yazılmış imzalı dilekçeniz, delilleriniz ile birlikte başvuruda bulunarak harç ve gider avanslarını mahkeme veznesine yatırmanız gerekir. Bu anlatımda verilen açıklamalarla dava açmak basit bir işlem gibi gözükse de önemli yasal ve mali sonuçları olan ciddi bir süreçtir.

 • Dava açmadan önce nelere dikkat etmem gerekir?

Bir avukattan yardım almayacaksanız şu soruları yanıtlamanız gerekir

 1. Davayı açmak için gerekli usul bilgisine sahip misiniz? Dava dilekçede bulunması zorunlu yasal unsurları biliyor musunuz?
 2. Davanızı tek başınıza takip edebilecek misiniz? Davayı açmak tek başına yeterli olmayıp, davanızı takip etmek ve mutlaka duruşmalarda bulunmak zorundasınız. Aksi takdirde davanın reddedilmesi veya açılmamış sayılmasına karar verilebilir.
 3. Davanızın aleyhinize sonuçlanması halinde size bunun  olası sonuçlarını değerlendirdiniz mi?
 4. Davanın size maliyeti ne olacaktır?
 5. Kanunda kesin olarak belirtilen süreleri, mahkemelerin benzer konularda daha önce ne karar verdiğini biliyor musunuz?
 • Avukatlar tüm kanunları ezbere bilirler mi?

Hukuk fakültelerinde eğitim alan avukatlara, öğrenciliğinden itibaren derslerde öğrendiği teoriyi gerçek hayata nasıl uyarlayacağı öğretilir. Hiçbir hukuk eğitim sistemi; kanunların ezberlenmesi yoluyla eğitim vermez. Hukukta her olayın tek bir çözüm yöntemi yoktur. Avukatlar aldıkları eğitimle yasalar, yönetmelikler, doktrin ve uygulamaları yorumlama yeteneğine sahip kişilerdir. İnsanların en büyük yanılgılarından birisi avukatın her soruyu hemen cevaplaması gerektiğini düşünmeleridir. Bu her durumda mümkün olamayacaktır. Ancak sorduğunuz soruya eğitim altyapısı ile yine en doğru cevabı da bir avukat verebilecektir.

 • Avukata nasıl vekalet verilir?

Avukata verilecek vekaletnameler genel adıyla dava vekaletnamesidir. Ancak boşanma davası için verilecek vekaletin özel vekaletname olması gerekmektedir. Avukata vekalet vermek için; nüfus cüzdanı ya da pasaportla, şirketler için de ilave olarak imza sirküleri ile birlikte herhangi bir noterden «dava vekaletnamesi» verebilirsiniz.

Boşanma davanız için vereceğiniz vekalette ise yukarıdakilere ilaveten 2 adet vesikalık fotoğrafınızın bulunması gerekmektedir. Ayrıca notere «boşanma vekaletnamesi» vereceğinizi de mutlaka belirtmelisiniz.

Tarafımıza vereceğiniz vekaletler için örneklerimiz mevcut olup, bizden talep edebilirsiniz.

 • Yurtdışında yaşıyorum nasıl vekalet verebilirim?

Yurtdışında yaşayan kişileri belki de en fazla zorlayan süreçlerden birisi vekalet vermektir. Türkiye’de basitçe yapılan bir işlem için saatlerinizi harcamak zorunda kalabilirsiniz. Bu konu ile ilgili olarak Adalet Bakanlığı ile yapılan görüşmeler sürmektedir. Ancak mevcut düzenlemede vekaletnamenizi konsolosluktan verebilirsiniz. Yurtdışında noterlik işlemlerini konsolosluklar yürütür. Türk Konsolosluğuna şahsen başvuruda bulunarak yukarıdaki adımlar takip edilerek yapılabilir.

Noterlik Kanunu gereğince yabancı ülkelerdeki noterler tarafından düzenlenen vekaletname altındaki imza ve mührün o yerdeki Türk Konsolosluğu tarafından tasdik edilmiş olması gerekmektedir. Yabancı resmi belgelerin tasdikten muafiyetine ilişkin Lahey Konvansiyonu, bu tasdik zorunluluğunu kaldırmıştır. Ancak bunun yanında «apostil şerhi ihtiva etmek» zorunluluğu koymuştur. Başka bir anlatımla bu konvansiyona üye ülkelerde yaşıyorsanız, vekaletnamenizi bulunduğunuz ülkenin noterinde düzenletip, o ülkenin apostil şerhi için yetkilendirdiği kurumda apostil şerhi bastırmanız halinde, Türkçe tercümesi ile birlikte geçerli bir vekalet olarak işlem görecektir. Detaylı bilgiyi ve hangi ülkelerde geçerli olduğunu bizden öğrenebilirsiniz.

× Size nasıl yardım edebiliriz?