Miras Davaları

MİRAS HUKUKU

Miras hukuku; bir kişinin vefat etmesinin ardından, bu kişinin malvarlığının kimlere ve nasıl intikal edeceğini (aktarılacağını) düzenleyen hukuk dalıdır. Miras Hukuku, Türk Hukuk sistemimizde Medeni Hukuk içerisinde düzenlenmiştir.

Vefat eden kişiye Miras Hukuku’nda miras bırakan denir. Miras bırakanın vefatı anından itibaren bütün malvarlığı, alacakları ve borçları ile birlikte bir bütün halinde mirasçılarına geçer. Burada hatırlatmakta yarar var; miras bırakanınızın malvarlığında hiçbir mal yok diye süreci göz ardı etmeyin. Miras bırakanın borçları olması halinde bu borçlardan da sorumluluğunuz vardır. Bunun önüne geçmek için hukuki süreç hakkında bizden yardım alabilirsiniz.

Türk Hukuk sisteminde yasal mirasçılar ( kan bağın nedeniyle kanunda gösterilen kişiler) ve atanmış mirasçılar (miras bırakanın vasiyet yoluyla belirlediği mirasçılar) olmak üzere iki tip mirasçı bulunmaktadır. Hukuk sistemimiz yasal mirasçılar yönünden zümre(topluluk) esasını benimsemiştir. Bu sisteme göre yasal mirasçılar 3 zümreden oluşmaktadır.

1.Zümre  : Vefat edenin alt soyudur. Yani çocukları ve torunlarıdır.

2.Zümre  : Vefat edenin anne, baba ve kardeşleridir.

3.Zümre  : Vefat edenin büyük anneleri, büyük babaları ve bunların alt soyları, yani dayı, teyze, amca, haladır.

Kendisinden önce gelen zümrede herhangi bir mirasçı varsa, miras o zümre içinde paylaşılır.

Eşin miras hakkı ise ayrıca düzenlenmiştir. Yasal evlilik birliği içerisindeki eşin miras payı hangi zümre ile birlikte mirasçı olduğuna göre değişir.

1.Zümre ile  : Eşin miras payı ¼’tür.

2.Zümre ile  : Eşin miras payı ½’dir.

3.Zümre ile  : Eşin miras payı ¾’tür.

Yalnızca hala, dayı, amca ve teyze çocukları varsa miras bunlara kalmak tüm miras eşe kalır.

  • Aynı zümre içerisinde hayatta kalanlar miras hissesini bölüşürler. ( Örneğin, 1.zümrede vefat edenin 3 çocuğu ve eşi varsa miras hisseleri olan ¾ üç paya bölünür, çocuklardan her biri ve eş; ¼ pay alır.)
  • Miras bırakan kişi birden fazla evlilik yapmış ise, farklı evliliklerden doğan çocuklar mirastan eşit pay alırlar.
  • Miras hukuku sisteminde kadın ve erkek arasında ayrım yoktur. Mirastan eşit pay alırlar.
  • Evlat edinilen çocuklar da evlilik içerisinde doğmuş gibi mirastan pay alırlar.

Size miras kaldığında izlemeniz gereken yollar şu şekildedir.

1.Mirasçılık belgesi alınması gerekir.  Gayrimenkuller için belediyeden rayiç değer yazısı alınır. Araç varsa kasko değeri çıkartılır. Bankada para varsa ilgili bankadan yazı alınarak, vergi dairesinde vefat dosyası açılır.

2.Vergi dairesinde intikal vergileri ödenerek ilişik kesme yazısı alınarak, miras hisseniz oranında intikal işlemi ilgili kurumlardan tamamlanır.

Yakınınızı kaybetmek başlı başına son derece üzücü bir süreçtir. Bu süreçten sonra yüzleşmeniz gereken bürokratik işlemler bulunmaktadır. Birçok kurumdan evrak temin edilmesi de zaman kaybına neden olmaktadır. Sizin adınıza bu süreci takip etmemiz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

× Size nasıl yardım edebiliriz?