Boşanma Davaları

Hiç kimse evlenirken boşanacağını düşünmez. Ancak eşler arasındaki geçimsizlik hali evlilik birliğinin devamını imkansız hale getirebilir. Boşanmak da evlenmek kadar doğal bir süreçtir. Türk Hukuk sistemi aile kavramına son derece önem vermektedir. Bu sebeple boşanmaya karar verirken, bu evlilikten eşlerin ve toplumun menfaatinin bulunup bulunmadığını araştırır. Boşanma ile ilgili olarak sürecin hukuki boyutlarını bilmek ve bu süreçte de hukuki yardım almanız menfaatinize olacaktır. Size her türlü hukuki yardıma hazırız.

  • Boşanma Davaları

Boşanma davaları genel olarak iki çeşittir. Bunlardan ilki anlaşmalı boşanma, diğeri ise çekişmeli boşanmadır. En sade açıklaması ile anlaşmalı boşanma, eşlerin boşanma ve sonuçları konusunda ortak alacakları karar ile birlikte mahkemeden boşanmalarına karar verilmesini talep etmesidir. Çekişmeli boşanma ise eşler, boşanma ve/veya sonuçlarında anlaşmaya varamadıkları takdirde, boşanma sebepleri ile mahkemeden boşanmalarına karar verilmesini talep etmeleridir.

  • Anlaşmalı Boşanma

Türk Hukuk sistemine göre; evlilikte 1 yılını doldurmuş eşler, boşanmanın sonucuna ilişkin olarak aldıkları kararı bir protokol olarak mahkemeye sunarlar. Bu protokole «anlaşmalı boşanma protokolü» denir. Eşler bu protokolle velayet, nafaka, tazminat ve mal paylaşımı gibi konularda boşandıktan sonra nelerin olmasını istediklerini kararlaştırırlar. Mahkemeler, protokolde gerekli gördüğü değişikliği yapma hakkına sahiptir.

  • Çekişmeli Boşanma

Kanunumuza göre; zina, hayata kast, eşe kötü muamele, onur kırıcı davranış, küçük düşürücü suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme, terk, akıl hastalığı, evlilik birliğinin temelinden sarsılması sebepleri boşanma sebebi olarak sayılmıştır.

Eşler boşanma ve sonuçları konusunda aralarında anlaşmaya varamazlarsa, açılacak dava çekişmeli boşanma davasıdır. Eşlerden birisinin boşanmak istememesi veya velayete ya da malvarlığının paylaşımına yönelik aralarında anlaşmaya varamayan eşlerden birisi diğer eşe karşı boşanma davası açabilir.

× Size nasıl yardım edebiliriz?