Hollanda Plakalı Araç Tarafından Mağdur Mu Oldunuz?

Türkiye’de Hollanda plakalı bir araç tarafından kazaya uğradınız ve haklarınızı nasıl arayacağınızı mı merak ediyorsunuz? Bu süreçte yalnız değilsiniz! Büromuz, Hollanda plakalı araçların neden olduğu kazalarda mağdur olan kişilere profesyonel hukuki destek sunarak, tazminat haklarınızı en etkin şekilde korumanızı sağlar.

Türkiye’de Hollanda plakalı bir araç tarafından meydana getirilen trafik kazalarında zarar gören Türk mağdurlar, çeşitli hukuki haklara sahiptir. Bu haklar, mağdurun maddi ve manevi tazminat taleplerini içerir ve uluslararası sigorta sözleşmeleri ile Türk hukuk sistemi çerçevesinde korunur. Bu makalede, bu tür kazalarda Türk mağdurların haklarını ve izlemeleri gereken yolları ele alacağız.

  1. Kazanın Bildirilmesi ve Tutanak Tutulması

Kaza sonrasında yapılacak ilk işlem, kazanın polis veya jandarma gibi yetkili makamlara bildirilmesidir. Kaza tespit tutanağı, kazanın oluş şeklini, tarafların kusur oranlarını ve olayın ayrıntılarını içermelidir. Bu tutanak, sigorta işlemleri ve olası hukuki süreçlerde temel bir belge niteliği taşır.

  1. Yeşil Kart Sistemi (Green Card System)

Hollanda plakalı araçlar, genellikle Yeşil Kart Sigortası (Green Card) kapsamındadır. Yeşil Kart, uluslararası geçerliliği olan ve aracın üçüncü şahıslara vereceği zararları karşılayan bir sigorta türüdür. Türkiye, Yeşil Kart Sistemi’ne dahil ülkelerden biridir ve bu sistem kapsamında Türk mağdurların hakları korunmaktadır.

  1. Sigorta Şirketine Başvuru

Kazadan zarar gören Türk mağdurlar, ilk olarak Hollanda plakalı aracın Yeşil Kart Sigortası’nı düzenleyen sigorta şirketine başvurmalıdır. Bu başvuru, kaza tespit tutanağı, zarar belgeleri ve diğer gerekli evraklarla birlikte yapılmalıdır. Sigorta şirketi, zararları poliçede belirtilen limitler dahilinde karşılamakla yükümlüdür.

  1. Türkiye’deki Temsilci ve Yerel Sigorta Şirketleri

Hollanda plakalı aracın sigorta şirketi Türkiye’de bir temsilciye sahip olabilir. Mağdurlar, bu temsilci aracılığıyla da tazminat taleplerini iletebilirler. Ayrıca, bazı durumlarda Hollanda plakalı araçlar Türkiye’de ek sigorta poliçesi yaptırmış olabilir. Bu durumda, yerel sigorta şirketi de zararların tazmini için devreye girebilir.

  1. Tazminat Talepleri

Mağdurların talep edebileceği tazminatlar şunlardır:

Maddi Tazminat: Aracın tamir masrafları, değer kaybı, tedavi giderleri ve iş göremezlik kaybı gibi zararları kapsar.

Manevi Tazminat: Kazanın yol açtığı psikolojik ve duygusal zararlar için talep edilebilir.

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı: Ölümle sonuçlanan kazalarda, mağdurun yakınları için maddi ve manevi tazminat talep edilebilir.

  1. Hukuki Süreç ve Avukat Desteği

Sigorta şirketi, mağdurun talebini reddederse veya talep edilen tazminatın yetersiz olduğunu düşünüyorsa, mağdurun hukuki yollara başvurması gerekebilir. Bu durumda, uzman bir avukatın desteğiyle dava açmak en doğru adım olacaktır. Hukuki süreç şu adımları içerebilir:

Dava Açma: Mağdur, kusurlu sürücüye ve sigorta şirketine karşı dava açabilir. Davada, kusur oranları ve tazminat miktarları mahkeme tarafından belirlenir.

Konuyla ilgili örnek Yargıtay kararları da bir hayli fazladır. Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin 1065 e.,1241 k. sayılı kararına göre: Yabancı plakalı araçların Türkiye’de karıştıkları kazalarda şayet geçerli yeşil kart sigortaları mevcutsa, yeşil kart sigortacılarına izafeten kusur esasına göre, kaza tarihindeki sigorta limitleri dahilinde sebebiyet verilen zararlar karşılanacaktır. Bir başka değişle, yeşil kart sigorta poliçesi, o ülkede düzenlenmiş zorunlu mali mesuliyet sigorta poliçesi gibi kabul edilecektir. Buna göre, yeşil kart sigortası anlaşmaya dahil, birbirine seyahat edilecek yabancı ülkelerin zorunlu mali sorumluluk sigortalarını bir araya getiren üniform ve beynelminel bir sigorta poliçesi olarak tanımlanmaktadır. Ülkemizin de üyesi bulunduğu Avrupa Konseyi mensuplarının 20 Nisan 1959 tarihinde imzaladıkları “Beynelminel Mecburi Mesuliyet Sigortasına Dair Avrupa Sözleşmesi” gereğince ülkemizde de tüzel kişiliği haiz Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği Motorlu Taşıt Bürosu kurulmuş olup, yeşil kart sistemi uygulanmaya başlamıştır.”

Sigorta Tahkim Komisyonu: Sigorta şirketiyle yaşanan uyuşmazlıklarda, daha hızlı ve pratik bir çözüm yolu olarak Sigorta Tahkim Komisyonu’na başvurulabilir. Bu komisyon, sigorta anlaşmazlıklarının çözümünde etkin bir rol oynar.

  1. Sigorta Tahkim Komisyonu’na Başvuru

Sigorta Tahkim Komisyonu’na başvuru yapabilmek için, öncelikle sigorta şirketine resmi bir başvuruda bulunulmalı ve yanıt alınmalıdır. Sigorta şirketi talebi reddederse veya talebe 15 gün içinde yanıt vermezse, Sigorta Tahkim Komisyonu’na başvuru yapılabilir. Başvuru süreci şu şekilde işler:

Başvuru Dilekçesi Hazırlanması: Tazminat talebi ve reddedilme gerekçeleri açıkça belirtilmelidir.

Başvuru Ücreti: Başvuru ücreti ödenerek gerekli belgelerle birlikte komisyona başvuru yapılır.

Değerlendirme: Komisyon başvuruyu değerlendirir ve kararını yaklaşık 6 ay içinde verir.

  1. Sonuç ve Kararların Uygulanması

Sigorta Tahkim Komisyonu’nun kararları, belli bir miktara kadar kesin olup mahkeme ilamı niteliğindedir ve taraflarca uygulanması zorunludur. Karara uyulmaması halinde, ilamlı icra takibi başlatılabilir.

Sonuç

Türkiye’de Hollanda plakalı araç tarafından zarar gören Türk mağdurlar, Yeşil Kart Sistemi ve yerel hukuki yollar aracılığıyla haklarını arayabilirler. Sigorta şirketleriyle doğrudan iletişim, gerekli belgelerin eksiksiz hazırlanması ve gerektiğinde hukuki yollara başvurulması, mağdurların tazminat taleplerinin karşılanmasında önemli adımlardır. Uzman bir avukatın desteği, sürecin daha hızlı ve etkin bir şekilde ilerlemesine yardımcı olacıktır. Bu sayede, mağdurların maddi ve manevi zararları adil bir şekilde tazmin edilir.

Bizimle İletişime Geçin

Hollanda plakalı bir araç tarafından mağdur edildiyseniz ve haklarınızı en iyi şekilde savunmak istiyorsanız,uzman ekibimizle iletişime geçin. Profesyonel hukuki desteğimizle,tazminat taleplerinizin olumlu sonuçlanmasını sağlayarak size yardımcı olalım.

Neden Biz?

– Uzman Ekip: Alanında deneyimli avukatlarımız, trafik kazaları ve uluslararası sigorta davalarında uzmanlaşmıştır. Bu sayede, en karmaşık davalarda bile size rehberlik eder ve haklarınızı savunuruz.

– Kapsamlı Hizmet: Kaza tespit tutanağının hazırlanmasından sigorta başvurularına, dava açılmasından Sigorta Tahkim Komisyonu’na başvurulara kadar tüm süreçlerde yanınızdayız.

– Yüksek Başarı Oranı: Mağdurlarımızın büyük bir kısmı, bizimle çalışarak olumlu sonuçlar elde etmiştir. Tazminat taleplerinizin en hızlı ve doğru şekilde karşılanması için profesyonel çözümler sunarız.

– Şeffaflık ve İletişim: Sürecin her aşamasında sizinle düzenli olarak iletişimde kalır, belgelerin doğru hazırlanması ve hukuki süreçlerin takibi konusunda şeffaf davranırız. Tüm adımları sizinle paylaşarak, işlemlerinizin takibini her zaman yapabilmenizi sağlarız.

Hemen ulaşın ve haklarınızı koruyun!

× Size nasıl yardım edebiliriz?