VasiyetnameVasiyetname Hakkında Merak Edilenler

Vasiyetname, genel olarak bir kişinin ölümünden sonra, malvarlığının kimler arasında ve ne şekilde paylaşılmasını istediğine ilişkin arzusudur.

Türk Miras Hukuku, 15 yaşını doldurmuş ve ayırt etme gücüne sahip herkesin vasiyetname düzenleyebilmesini mümkün kılmıştır.

Vasiyetnamenin düzenlenmesi bir takım yasal şartlara bağlanmıştır. Miras hukukunda belirtilen kurallara göre hazırlanmamış ve yasal şartları içermeyen vasiyetnamenin geçersiz olacağını göz önünde bulundurarak, bu konuda uzman yardımı almanızı tavsiye ederiz.

Vasiyetname, yasal mirasçıların mirastan pay alabilmelerini önlemez. Bu yönde düzenlenen vasiyetnameler de tümden geçersiz olacaktır. Normal şartlar altında, miras bırakan malları üzerinde dilediği şekilde tasarrufta bulunabilir. Bunun sonucu olarak da vasiyetname ile mallarının paylaşımına karar verebilir. Ancak yukarıda da ifade edildiği gibi yasal mirasçıların miras haklarının tamamına yönelik tasarrufta bulunamaz. Miras hukuku, yasal mirasçıların saklı paylarını düzenlemiştir. Saklı pay, miras bırakanın tasarruf edemeyeceği kısımdır.

Vasiyetname çeşitleri;

 

  • Resmi vasiyetname: Noter huzurunda düzenlenir, vasiyet edenin istekleri noter tarafından yazılarak tasdik edilir.
  • El yazısı ile vasiyetname: Vasiyet edenin el yazısı ile yazılmalıdır. Vasiyetin yazıldığı tarih, yazıldığı yer yazılmalı ve imzalanmalıdır. Vasiyet saklanmak üzere, notere veya sulh hukuk mahkemesine bırakılabilir.
  • Sözlü vasiyetname: Vasiyet eden, yakın bir ölüm tehlikesi (örneğin doğal afet, savaş, ani hastalık gibi) altında ise ve resmi ya da el yazısı ile vasiyetname düzenlemesine imkan yoksa, vasiyet eden son arzularını iki tanığa anlatır. Tanıklar, vasiyet edenin beyanına uygun bir vasiyetname düzenler ve bu vasiyeti mahkemeye teslim ederler. Vasiyet edenin sonradan diğer iki vasiyetten birisini yapabilme olanağı doğarsa, bu tarihten itibaren bir ay içerisinde sözlü vasiyet kendiliğinden geçersiz olur.

Vasiyetname ile ilgili bilinmesi gerekenler

Vasiyet eden, daha önceki vasiyetinden her zaman dönebilir.

Vasiyet eden, yeni bir vasiyetname düzenlerse vasiyetinden dönmüş sayılır.

Vasiyet eden, vasiyetnamenin tamamından dönebileceği gibi bir kısmından da dönebilir.

Vasiyetname düzenlendikten sonra, vasiyet edenin malları üzerindeki tasarruf yetkisi sınırlanmaz. Dilediği şekilde malları üzerinde tasarruf edebilir.

Mirasçıların vasiyetnameden haberdar olması gerekmemektedir.

Vasiyet edenin ölümünden sonra, vasiyetnameyi saklayan kişi, vasiyeti Sulh Hukuk Mahkemesi hakimine ulaştırmakla yükümlüdür. Eğer noter tarafından düzenlendiyse, noter vasiyetnameyi mahkemeye ulaştıracaktır.

Vasiyetnameyi alan hakim, vasiyetnamenin açılmasına karar vererek ilgilileri çağırır. Duruşma niteliğindeki bu çağrıya göre mahkemeye gitmek zorunlu değildir.

Vasiyetnamenin açılmasından sonra, eğer şekil şartlarında bir eksiklik yoksa, vasiyetnamenin uygulanmasına geçilir.

Vasiyet edenin mirasçıları veya vasiyetnamenin tarafları, vasiyetnamenin kendilerine bildirilmesinden itibaren 1 ay içerisinde mirasçı atanmasına, vasiyetnameye ve diğer tasarruflara karşı dava açmak hakkına sahiplerdir.

× Size nasıl yardım edebiliriz?