Hollanda’da Boşandınız, Peki Türkiye’de Ne Yapacaksınız?

Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın genel sorunlarından biri de yurtdışında gerçekleştirilen boşanma davasının Türkiye’de geçerli olup olmadığının, nasıl geçerli olacağının bilinmemesidir. Bu makalemizde kısaca Hollanda’da gerçekleştirilen boşanma davasından sonra bu boşanmanın Türkiye’deki makamlara nasıl tanıtılacağından bahsedeceğiz.

Hollanda’da boşandıktan sonra bu boşanmayı Türkiye’de tanıtmak, yani Türkiye’deki nüfus kayıtlarına işletebilmek için belirli bir hukuki süreç izlenmesi gerekmektedir. Bu sürece “Tanıma ve Tenfiz Davası” denir. İşte adım adım bu sürecin nasıl gerçekleştirileceği: 

  1. Gerekli Belgelerin Temini

– Boşanma Kararı: Hollanda’daki mahkemeden alınan boşanma kararı. 

– Kesinleşme Şerhi: Boşanma kararının kesinleştiğine dair belge. Bu, kararın temyiz edilmediğini ve artık hukuken geçerli olduğunu gösterir. 

– Apostil Şerhi: Hollanda’dan alınan mahkeme kararının uluslararası geçerliliği olması için apostil şerhi alınmalıdır. 

  1. Belgelerin Türkçe Tercümesi

– Yeminli Tercüman: Belgeler yeminli bir tercüman tarafından Türkçe’ye çevrilmelidir. 

– Noter Onayı: Çevrilen belgeler noter tarafından onaylanmalıdır. 

  1. Tanıma ve Tenfiz Davası Açılması

– Aile Mahkemesi: Türkiye’deki yetkili aile mahkemesine tanıma ve tenfiz davası açılmalıdır. 

– Dava Dilekçesi: Avukatınız yardımıyla hazırlanacak bir dava dilekçesi ile başvuruda bulunulur. Bu dilekçede, yabancı mahkeme kararının tanınması ve tenfizi talep edilir. 

  1. Mahkeme Süreci

– Dava Açılması: Tanıma ve tenfiz davası açıldıktan sonra mahkeme gerekli incelemeleri yapar. 

– Karşı Tarafın Dinlenmesi: Boşandığınız eşinizin de bu dava hakkında bilgilendirilmesi ve itiraz hakkı vardır. 

– Kararın Verilmesi: Mahkeme, yabancı mahkeme kararının Türkiye’de tanınmasına ve tenfizine karar verir. 

  1. Nüfus Kayıtlarına İşletme

– Mahkeme Kararı ile Nüfus Müdürlüğüne Başvuru: Tanıma ve tenfiz kararı kesinleştikten sonra, bu kararla birlikte nüfus müdürlüğüne başvurarak boşanmanın nüfus kayıtlarına işlenmesi sağlanır.  

İlgili Kanun Maddeleri: 

  1. Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun (MÖHUK)

– Madde 50: Yabancı mahkeme kararlarının Türkiye’de tanınması ve tenfizi için gerekli şartları düzenler. 

– Madde 51: Tanıma ve tenfiz davalarının hangi mahkemelerde açılacağını ve yetki kurallarını belirtir. 

– Madde 52:Tanıma ve tenfiz davalarının genel prosedür ve koşullarını açıklar. 

– Madde 53: Tanıma ve tenfiz için gerekli belgeler ve başvuru sürecine ilişkin detayları içerir. 

  1. Hukuk Muhakemeleri Kanunu (HMK)

– Madde 407 ve devamı: Tanıma ve tenfiz davalarına ilişkin usul kurallarını içerir. 

– Madde 58: Dava dilekçesi ve başvuru koşullarına dair hükümler bulunur. 

– Madde 439: Yabancı mahkeme kararlarının Türkiye’de icra edilebilirlik şartlarını düzenler. 

  1. Nüfus Hizmetleri Kanunu

– Madde 27: Nüfus olaylarının bildirilmesi ve nüfus kayıtlarının güncellenmesiyle ilgili usulleri belirtir. 

– Madde 28: Yabancı ülke makamlarından alınan belgelerin Türkiye’deki nüfus kayıtlarına işlenme sürecini açıklar. 

Özel Durumlar 

– Eşin İtirazı: Eşinizin tanıma ve tenfiz davasına itiraz etmesi durumunda, mahkeme daha detaylı bir inceleme yapar ve duruşma süreci uzayabilir. 

– Avukat Tutma: Bu süreç karmaşık olabileceği için bir avukattan profesyonel yardım almak sürecin hızlı ve doğru ilerlemesi açısından faydalı olacaktır. Türk Hukuku Boşanma davanızın Türkiye’de tanınması için sizinle işbirliği halinde süreci yönetir. Daha ayrıntılı bilgi ve hukuki destek için bize ulaşın! 

× Size nasıl yardım edebiliriz?