Hollanda’da Tanıdığınız Çocuğunuzu Türkiye’de Nasıl Tanıtacağınızı Biliyor Musunuz?

Bu yazımızda Hollanda yasalarına göre tanımış olduğunuz çocuğunuzun Türkiye’de de çocuğunuz olarak tanınması için uygulamanız gereken adımlardan bahsedeceğiz.   

Tanıma; babanın, nüfus memuruna, mahkemeye, notere veya konsolosluğa yazılı başvurarak resmi senette ya da vasiyetnamede çocuğun kendisinden olduğunu beyan etmesidir.Tanıma beyanında bulunan kimse küçük veya kısıtlı ise, veli veya vasisinin de rızası gerekir.Başka bir erkek ile soybağı bulunan çocuk, bu bağ geçersiz kılınmadıkça ve ananın kimliği tespit edilmedikçe tanınamaz.
Başka bir erkek ile soybağı bulunan ve anasının kimliği bilinmeyen çocuklar için tanıma senedi düzenlenmez. Bu şekilde düzenlenmiş olarak gönderilen tanıma senetleri nüfus müdürlüklerince kayda alınarak, tescil işlemi yapılmadan durum Cumhuriyet Savcılığına intikal ettirilir ve mahkeme kararına göre işlem tesis edilir. 

Yurtdışında tanıma işlemlerini gerçekleştirdiğiniz çocuğunuzun Türkiye’de tanınması ve nüfusa kaydedilmesi için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:  

  1. Tanıma Belgesinin Temini:

   – Çocuğun doğum belgesi ve yurtdışında babası tarafından tanındığını gösteren resmi belgeler temin edilmelidir. Bu belgeler, tanıma işleminin yapıldığı ülkenin yetkili makamlarından alınabilir. 

  1. Belgelerin Noter Onayı ve Apostil İşlemleri:

   – Yurtdışında alınan belgeler noter onaylı olmalı ve Apostil (Lahey Apostil Konvansiyonu’na taraf ülkelerde) işlemi yapılmış olmalıdır. Hollanda da bu konvansiyona taraftır. Apostil, belgelerin Türkiye’de geçerli olmasını sağlar.  

  1. Belgelerin Türkçe Tercümesi:

   – Yabancı dildeki belgeler, yeminli bir tercüman tarafından Türkçe’ye çevrilmeli ve noter onaylı tercümeleri yapılmalıdır. 

  1. Türk Konsolosluğu Aracılığıyla Başvuru:

   – Yurtdışında ikamet eden Türk vatandaşları, bulundukları ülkedeki Türk konsolosluklarına başvurarak tanıma işlemini gerçekleştirebilirler. Konsolosluk, belgeleri Türkiye’deki nüfus müdürlüğüne iletecektir. 

  1. Türkiye’de Nüfus Müdürlüğüne Başvuru:

   – Tüm belgeler tamamlandıktan sonra Türkiye’deki ilgili nüfus müdürlüğüne başvurulmalıdır. Bu başvuruda, çocuğun nüfus kaydına işlenmesi talep edilir. 

  İlgili Kanunlar ve Sözleşmeler: 

  1. Türk Medeni Kanunu:

   – Madde 282 ve 295: Tanıma işlemleri ve babalık davası konularını düzenler. Tanıma işleminin hukuki etkileri ve süreçleri Türk Medeni Kanunu’nda açıklanmıştır. 

  

  1. Nüfus Hizmetleri Kanunu:

   – Türkiye’deki nüfus kayıt işlemlerini düzenleyen bu kanun, tanıma işlemlerinin nasıl yapılacağını belirler. 

  1. Lahey Apostil Konvansiyonu:

   – 1961 tarihli Lahey Apostil Konvansiyonu, uluslararası belgelerin tanınmasını kolaylaştırır. Bu konvansiyona taraf olan ülkelerde alınan belgelerin Türkiye’de geçerli olabilmesi için apostil şerhi gereklidir. 

  1. Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi:

   – Çocuğun kimlik hakkını ve aile bağlarının korunmasını güvence altına alan bu sözleşme, tanıma işlemlerinin uluslararası boyutunu destekler. 

– Mahkeme Kararı Gerektiren Durumlar:  

  Eğer belgelerde eksiklik varsa veya anne/baba arasında anlaşmazlık varsa, aile mahkemesine başvurularak tanıma davası açılabilir. Mahkeme, gerekli incelemeyi yaparak karar verir. 

  

– Hukuki Danışmanlık: 

  Tanıma işlemleri karmaşık olabileceğinden, bir avukattan profesyonel hukuki destek almak sürecin doğru ve hızlı ilerlemesi açısından faydalı olacaktır. Biz Türk Hukuku bürosu olarak tanıma işlemleriniz boyunca sizlere profesyonel hukuki destek veriyor ve tüm süreci birlikte yürütüyoruz. İletişim için bize telefon numaramızdan veyahut mail adresimizden ulaşmayı unutmayın!  

 Özet: 

– Yurtdışında tanınan çocuğun Türkiye’de tanınması için gerekli belgeler (doğum belgesi, tanıma belgesi) noter onayı ve apostil işlemleri yapılmalı, Türkçe tercümeleri hazırlanmalı ve nüfus müdürlüğüne başvurulmalıdır. 

– Bu işlemler Türk Medeni Kanunu, Nüfus Hizmetleri Kanunu ve Lahey Apostil Konvansiyonu gibi yasal düzenlemeler çerçevesinde gerçekleştirilir. 

– Hukuki desteğin alınması sürecin sağlıklı ve hızlı ilerlemesine katkı sağlar. 

× Size nasıl yardım edebiliriz?