Kiranın Ödenmemesi

KİRA PARASINI ÖDEMEYEN KİRACININ TAHLİYESİ

Kira ilişkisinde, kiraya veren bir şeyin kullanılmasını kiracıya bırakır, kiracı da buna karşılık bir kira bedeli öder. Yazımız taşınmaz kiralarında, kiracının kira bedellerini eksik ya da hiç ödememesi ile ilgilidir.

Kiracının, kira ilişkisindeki asıl yükümlülüğü kira bedelini ödemektir. Günümüzde en fazla karşılaşılan sorunlardan birisi kira bedelinin ödenmemesidir.

Her türlü talebinize rağmen kira bedelini tahsil edemiyorsanız ne yapmanız gerekir? Türk Borçlar Kanunu kira bedelinin ödenmemesi halinde kiraya verenin başvurabileceği iki hukuki yol göstermiştir.

Bunlardan ilki icra takibi, diğeri ise dava yoludur.

  • İcra Takibi Prosedürü

Kira bedelinin kararlaştırılan tarihte ödenmemesi üzerine, kiraya veren icra müdürlüğüne başvurarak; kira bedelinin icra yoluyla tahsilini ve kiracının kiralanandan tahliyesini talep eder. İcra müdürlüğünce kiracıya ödeme emri gönderilerek 7 gün içerisinde borca itiraz etmesi ya da 30 gün içerisinde ödeme yapmasını bildirir. Bu süre içerisinde kiracı itiraz etmez veya borcu ödemezse, kiraya veren İcra Hukuk Mahkemesi’nde kiracının tahliyesini talep etmek için dava açar. Kiracı tarafından kira sözleşmesine ve imzasına açıkça itiraz edilmedikçe sözleşme kabul edilmiş sayılır.

Kiracı tarafından borca itiraz edilmesi halinde, kiraya veren yine İcra Hukuk Mahkemesi’nde dava açarak, kiracının borca itirazının kaldırılmasını ve tahliyesini talep eder.

  • Dava Prosedürü

Türk Borçlar Kanunu, bir yıllık kira dönemi içerisinde, kira bedelinin iki defa ödenmemesi halinde kiracının tahliyesinin istenebileceğini düzenlemiştir. Bu yola başvurabilmek için; kiracıya noter aracılığıyla bir yıllık kira dönemi içerisinde 2 defa haklı ihtarname gönderilmiş olması ve gönderilen ihtarname ile verilen süreye rağmen, kiracının kira bedelini yatırmaması gerekir. İhtarname henüz eline ulaşmadan kiracının kira bedelini ödemesi halinde ihtarname haklı olmaz. İhtarname eline geçtikten sonra kiracının kira bedelini ödemesi halinde ise haklı ihtardan söz edilir.

2 haklı ihtarname gönderildiği halde kira bedelini ödemeyen kiracının tahliyesi için bu defa Sulh Hukuk Mahkemeleri’nde dava açılır.

Her iki prosedür de kiracının tahliyesi amacına uygun olup, uygulamada işlemlerin daha hızlı yürüyeceği düşünülerek, icra takibi prosedürü benimsenmektedir.

× Size nasıl yardım edebiliriz?