Mirasın Reddi

Miras Nasıl Reddedilir?

Mirasçısı bulunulan kişinin, intikal edecek mirasında bazı durumlarda birikmiş birçok banka, vergi vb borçlar bulunmaktadır. Mirasın bir bütün olarak intikal edeceği düşünüldüğünde, mirasçılar bu borçlardan da kendi miras payı oranında sorumlu olmaktadırlar.

Mirasın reddi, mirasçının kendi isteği ile mirasçılık sıfatını ve miras hakkını istememesidir. Mirasın reddinde hiçbir sebep belirtilmesine gerek yoktur. Ancak, mirasın reddi; mirasçının kendi alacaklılarını zarara uğratmak kastı taşımamalıdır.

Mirası reddetmek isteyen bir mirasçı yasal süresi içerisinde mahkemeye başvuruda bulunarak mirası reddedebilir. Mirasın reddi, vefat tarihinden itibaren 3 ay içerisinde yapılmalıdır. Bu süre içerisinde miras reddedilmezse, mirasçı, kendisine kalan mirası kayıtsız ve şartsız olarak kabul etmiş sayılır.

Kanunun mirasın reddedilmesi ile ilgili olarak ikinci bir düzenleme daha yapmıştır. Yukarıda sözü edilen mirasın reddine; “mirasın gerçek reddi” denilmektedir. Bunun dışında bir de “mirasın hükmen reddi” mümkündür.

Türk Medeni Kanunu; miras bırakanın ölümü tarihinde ödemeden açıkça aciz halinde olması, malvarlığının borca batık olması halinde, mirasın reddedilmiş sayılacağını düzenlemiştir. Mirasın gerçek reddinde böyle bir koşul aranmıyorken, mirasın hükmen reddinde ise miras bırakanın ödemeden aciz içinde olduğunun tespiti gerekecektir.

Mirasın reddi halinde, mirası reddeden mirasçı, miras bırakan vefat ettiğinde hayatta değilmiş gibi işlem görür. Mirası reddeden kişi, borçlardan sorumlu tutulamaz. Yasal mirasçılardan birisi mirası reddederse onun payı diğer mirasçılar arasında bölüşülür.

Miras en yakın mirasçıların tamamı tarafından reddolunursa, mahkeme mirası tasfiye eder. Tasfiye sonucunda geriye bir malvarlığı kalırsa, mirası reddetmemiş gibi mirasçılara dağıtılır.

Altsoyun (çocuklar ve torunlar) tamamı mirası reddederse, bunların payı sağ kalan eşe geçer.

× Size nasıl yardım edebiliriz?