Türkiye’de Şirket Kurmak

Türkiye, mevcut döviz kuru, yatırımcıya olan ihtiyaç, mevcut teşvikler ve coğrafi konumu nedeniyle yatırım için uygun bir destinasyondur.

Yasalar, Türkiye’nin yatırımcı dostu bir ülke olma hedefi doğrultusunda sürekli olarak revize edilmektedir.

Türkiye’de Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, eşit muamele ilkesine dayalı olarak uluslararası yatırımcılara yerli yatırımcılarla aynı hak ve yükümlülüklere sahip olma imkanı tanır.

Şirket Kurma Prosedürleri ve Türleri

Türkiye’de şirket kurma prosedürleri bürokratik işlemlerden arındırılmış olup, Ticaret Sicil Müdürlüklerinde aynı gün içinde tamamlanabilmektedir. En yaygın şirket türleri arasında Limited Şirket ve Anonim Şirket bulunmaktadır.

Limited Şirket (Ltd. Şti.):
– En az 1, en fazla 50 ortakla kurulabilir.
– Asgari sermaye tutarı 10.000 TL’dir.
– Sermaye tamamlama süresi şirket tescilinden itibaren en az 24 aydır.

Anonim Şirket (A.Ş.):
– En az 5, en fazla 500 ortakla kurulabilir.
– Asgari sermaye tutarı 50.000 TL’dir.
– Şirket tescilinden itibaren en az 24 ay içinde sermaye tamamlanması gerekmektedir.

Şirket Unvanı Belirleme

Şirket kuruluşu için öncelikle kullanılacak şirket unvanı belirlenir. Unvan, şirketin faaliyet alanını yansıtmalı ve şirket türünü içermelidir. Örneğin, turizm veya inşaat sektöründe faaliyet gösterecek bir Limited Şirketin unvanı “ABC Turizm Limited Şirketi” veya “ABC İnşaat Limited Şirketi” şeklinde olabilir.

Unvan, daha önce kayıtlı başka bir şirket unvanından ayırt edici olmalıdır. Faaliyet alanları farklı ise ek bir ayırt edici ek alınması gerekmez.

Yabancı İşletmeler için Özel Notlar

Şirket unvanında yabancı kelimeler kullanılabilir ancak bu durumda şirketin hissedarları arasında bir yabancı ortak bulunması gereklidir ve unvanın hukuka, genel ahlaka, ulusal ve kültürel çıkarlara uygun olması şarttır.

Ülke isimlerinin kullanılabilmesi için ilgili ülkenin yetkili makamından izin alınması gerekmektedir. Türkiye, Türk, Milli gibi kelimelerin unvanda geçmesi durumunda Bakanlar Kurulu’nun onayı gereklidir.

Şirket Kuruluşu ve İşlemleri

Şirket kuruluş sürecinde, faaliyet adresi belirlenir, şirket müdürleri ve temsilcileri atanır, ve şirket ana sözleşmesi noter tarafından tasdik ettirilir. Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne başvuru, MERSİS sistemi üzerinden elektronik olarak yapılır.

Hukuki Güncellik ve Uyarılar

Türkiye’de şirket kurma süreçleri ve şirket türleri hakkında detaylı bilgi almak için güncel kanun ve düzenlemeleri dikkate almak önemlidir. Herhangi bir hukuki adım atmadan önce alanında uzman bir avukattan danışmanlık almak faydalı olabilir.

 

× Size nasıl yardım edebiliriz?