Miras Payı Nasıl Tescil EdilirTürkiye’de Miras Payının Tescili

Yasal düzenlemeye göre, miras bırakanın malvarlığının bulunduğu yerin hukuk düzeni mirasçılık haklarını düzenlemektedir. Türkiye’de malvarlığı bulunan bir miras bırakan hangi ülke vatandaşı olursa olsun, izlemesi gereken adımları Türk Hukuku düzenlemektedir.

Size miras kaldığında izlemeniz gereken yollar şu şekildedir:

1. Veraset İlamının (Mirasçılık Belgesi) Çıkartılması:
– Yasal düzenlemelerdeki değişiklikler sonrasında artık bu belgeler noterler tarafından da verilmektedir. Ancak nüfus kaydında istisnai bir durum mevcut ise veya başka bir ülke vatandaşı iseniz, noterler bu belgeyi vermez ve Sulh Hukuk Mahkemesinden talep edilmesi gerekir.

2. Taşınmazların Kayıtlı Olduğu Belediyeden Rayiç Değerinin Alınması ve Vefat Beyanının Verilmesi:
– Taşınmaz mal (Arsa, Ev, Dükkan vb.) miras kalmışsa, o taşınmazın bulunduğu belediyeye vefatın bildirilerek mirasçılar adına beyanname verilmesi ve belediyeden varsa emlak vergisi borçları ödenerek rayiç değer (taşınmazın minimum satış değeri) yazısının alınması gerekmektedir.

3. Vergi Dairesinde Vefat Dosyası Açılması:
– Bir malın miras kalması, vergi mevzuatı gereğince “intikal vergisi” ödenmesini gerektirir. Mirasçılık belgesi, intikal beyannamesi, taşınmaz rayiç değerleri, varsa araç kasko değeri, kimlik fotokopileri ve diğer belgeler ile birlikte, vefat edenin son 6 ay ikamet ettiği şehirde, Türkiye’de ikameti bulunmazsa taşınmazın bulunduğu veya mirasçının bulunduğu Veraset ve Harçlar Vergi Dairesinde vefat dosyası açılır, intikal vergileri ödenerek ilişiksiz kağıdı alınır. Eski düzenlemede intikal dahil tüm işlemlerde tapu müdürlüklerince ilişiksiz kağıdı aranmakta olup, yapılan değişikliklerle intikal işleminde ilişiksiz belgesi istenmemektedir. Ancak miras kalan taşınmaz satılacağı zaman bu belgenin tapu müdürlüğüne ibrazı zorunludur.

4. Tapu İntikal İşlemleri:
– İlk üç aşama tamamlandıktan sonra, tapu müdürlüğünden taşınmazın miras hisselerine göre intikali işlemi yapılır. Birden fazla mirasçının bulunması halinde, mirasçılardan herhangi birisinin intikal yaptırmak istemesi durumunda intikal işlemi ancak elbirliği mülkiyet (payların belirlenmeden tescili) olarak tesis edilir. Tüm mirasçılar veya vekillerinin katılması halinde, paylı mülkiyet (hisselere bölünmüş) olarak tescili mümkündür.
– Taşınmaz intikali yapıldıktan sonra ilgili belediyeye yeniden beyanname verilmesi gerekir.

5. Taşıtların İntikal İşlemleri:
– Taşıtların intikal işlemleri, en büyük miras hissesine sahip mirasçının ikamet ettiği yerin Trafik Tescil Şube Müdürlüğü’nce yapılmaktadır.

6. Bankadaki Hesapların İntikali:
– Bankada hesabı varsa, vergi dairesine gidilmeden önce bankadan hesaptaki tutarı gösterir yazı alınması ve sonrasında vergi dairesince düzenlenen yazının bankaya götürülerek paranın çekilmesi gerekmektedir.

7. Yurtdışındaki Mirasçılık Belgeleri:
– Yurtdışındaki yetkili makamlarca düzenlenen mirasçılık belgesi, düzenleyen ülke ile ikili anlaşma bulunup bulunmadığına göre değişmektedir. Ancak kişilerin yabancı ülke vatandaşı olması halinde, vatandaşı olduğu ülkeden düzenlenecek mirasçılık belgesinin alınması faydalı olacaktır.

Bu kadar karmaşık ve bürokratik işlerin altından tek başınıza kalkmak kolay değildir. Bu nedenle bir avukattan destek almanız, zaman, para ve gereksiz yere yapacağınız masrafların önüne geçmenizi sağlayacaktır. Sizin adınıza yukarıda yazılı bütün işlemleri gerçekleştirmemiz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

× Size nasıl yardım edebiliriz?