Boşanma Davaları ile İlgili En Çok Sorulan SorularBoşanma davaları ile ilgili en fazla sorulan soruların cevaplarını aşağıda bulabilirsiniz.

Bunlar dışında soracağınız sorular için bize ulaşabilirsiniz.

 • Boşanma sürecini özetler misiniz?
 • Boşanma davası ne kadar sürer?
 • Boşanma davasını hangi eş açmalıdır?
 • Eşim boşanmak istemiyor?
 • Avukat tutmam zorunlu mu?
 • Dava nerede açılır?
 • Evlilik sırasında ev-araba aldık. Boşanma davasında bunların paylaşılmasını talep edebilir miyim?
 • Yurtdışında yaşıyorum, yaşadığım ülkedeki mahkemede boşandım. Türkiye’de ne yapmalıyım?
 • Boşanma davası için avukata nasıl vekalet veririm?
 • Çocuğun velayeti kime verilir?
 • Nafaka nedir? Nasıl belirlenir?
 • Mahkemenin karar verdiği nafaka yetmiyor/Nafakayı ödeyemiyorum ne yapmalıyım?
 • Tazminat nasıl belirlenir?

 • Boşanma sürecini özetler misiniz?

Boşanma süreci, eşlerden birisinin boşanma sebeplerini ve bunu ispatlayacak delillerini gösterecek şekilde hazırladığı dilekçenin mahkemeye ibraz edilmesi ile başlar. Bunun peşinden bir takım usul işlemleri mahkemece tamamlanır. Dilekçelerin karşılıklı sunulmasından sonra, mahkemece taraflar ön inceleme duruşmasına davet edilir. Ön inceleme aşamasından sonra mahkeme; taraflar arasındaki uyuşmazlık konularını tespit ederek yargılamaya geçer. Bu aşamadan sonra deliller toplanır, tanık dinlenir ve dava açan eşin boşanmak için ileri sürdüğü iddiaların gerçeğe uygun olup olmadığı mahkemece incelenerek bir kanaate varılır. Hemen yeri gelmişken daha fazla kusuru olan eşin boşanma davası açamayacağını da hatırlatmakta fayda var. Mahkeme boşanmaya karar verdikten sonra bu kararını taraflara tebliğ eder, karar kesinleştiğinde bir örneğini nüfus müdürlüğüne gönderir.

 • Boşanma davası ne kadar sürer?

Anlaşmalı boşanmalarda bu süre oldukça kısadır. Tarafların, mahkemenin belirlediği duruşma gününde bizzat hazır bulunmaları halinde mahkemece o duruşmada boşanmaya karar verilir.

Çekişmeli boşanma davaları ise iddiaların ispatlanmasını gerektirdiğinden, yargılama süresi her bir davadaki olaylara göre değişmektedir. Ortalama olarak 1 ila 2 yıl arasında sonuçlanması beklenmektedir. Kanun yoluna başvuru süresi bu süreye dahil değildir.

 • Boşanma davasını hangi eş açmalıdır?

Anlaşmalı boşanma için pratikte hiçbir etkisi bulunmamaktadır. Çekişmeli boşanma davasında ise davayı açmak değil, iddiayı ispatlamak önemlidir. Çekişmeli boşanma davasında, aleyhine dava açılan eşin de karşı dava açmak hakkı olduğu unutulmamalıdır.  Sonuç olarak kadın veya erkek tarafından davanın açılmasının hiçbir önemi yoktur.

 • Eşim boşanmak istemiyor?

Bu durumda çekişmeli boşanma davası açarak, boşanma sebeplerinizi mahkemeye bildirip, bu sebepleri ispat etmeniz gerekmektedir. Eşinizin boşanmayı istemesi ancak velayet, nafaka, tazminat gibi konularda anlaşamamanız durumunda da açılacak dava çekişmeli boşanma davası olacaktır.

 • Avukat tutmam zorunlu mu?

Türk hukuk sisteminde davaların avukat aracılığıyla takip edilmesi zorunlu değildir. Ancak Kanun, Uluslararası Sözleşmeler, Tüzük, Yönetmelikler, içtihatlar ve mahkeme uygulamaları karşısında hak kaybı yaşamamanız için bu alanda özel olarak eğitim almış bir avukattan hukuki yardım almanızı tavsiye ederiz.

 • Dava nerede açılır?

Boşanma davaları eşlerin son 6 ay birlikte oturduğu yer mahkemesinde veya taraflardan birisinin yerleşim yeri mahkemesinde açılır. Boşanma davaları Aile Mahkemesi bulunan yerlerde bu mahkemede, bulunmayan yerlerde ise Asliye Hukuk Mahkemesi’nde açılır.

 • Evlilik sırasında ev-araba aldık. Boşanma davasında bunların paylaşılmasını talep edebilir miyim?

Türk Medeni Kanunu, değişiklik sonrasında eşler arasında mal birliği rejimini esas almıştır. Evlilik süresince edinilen mallar, eşlerin ortak malı olup, boşanmadan sonra bu malların tasfiye (her bir eşin payına düşen kısmın verilmesi işlemi) edilmesi gerekir. Mahkemece boşanmaya karar verilip, bu karar kesinleşmediği sürece eşler mal rejiminden kaynaklı haklarını talep edemezler. Dolayısıyla boşanma davası sırasında bu malların paylaşılmasını talep edemezsiniz. Ancak, bu malların satışını önleyebilmek için başvurabileceğiniz bazı hukuki yollar mevcut olup, bizden detaylı bilgi alabilirsiniz. Boşanmaya ilişkin karar kesinleştikten sonra ayrı bir dava ile tasfiye talep edebilirsiniz.

 • Yurtdışında yaşıyorum, yaşadığım ülkedeki mahkemede boşandım. Türkiye’de ne yapmalıyım?

Nisan 2017 öncesinde tek yol, Türkiye’de tanıma ve tenfiz davası açılması idi. Ancak 690 sayılı KHK ile yurtdışındaki mahkemeden alınan boşanma kararlarının, Türkiye’de tanıma davası açılmadan nüfus kayıtlarına işlenebileceği düzenlenmiştir. Eşler, kararın Türkçe tercümesi ile birlikte yurtdışında konsolosluklar, yurtiçinde ise nüfus müdürlüklerine birlikte veya vekilleri aracılığıyla yapacakları başvuru ile boşanma kararını Türkiye’deki nüfus kayıtlarına işletebilirler. Ancak dikkat edilmesi gereken önemli husus, kararnamenin bu düzenlemeyi yalnızca boşanma yönünden yapmış olmasıdır. Yani; boşanma kararının yanında verilen velayet, nafaka, tazminat gibi yan nitelikteki kararların Türkiye’de de uygulanabilir olması için Türkiye’de tanıma ve tenfiz davası açılması zorunludur. Daha detaylı bilgiyi bizden alabilirsiniz.

 • Boşanma davası için avukata nasıl vekalet veririm?

Boşanma davaları için avukata «özel vekaletname» verilir. Verilecek vekalet, yurtiçinde noterlikler, yurtdışında ise konsolosluklar ve o ülkenin noterleri aracılığıyla verilebilir. Daha detaylı bilgiyi internet sayfamızda «sıkça sorulan sorular» başlığı altında bulabilirsiniz. Aradığınız cevabı bulamadıysanız detaylı bilgiyi bizden alabilirsiniz.

 • Çocuğun velayeti kime verilir?

Çocuğun velayetine ilişkin mahkemece karar verilirken çocuğun menfaati gözetilir. Mahkemece çocuğun yaşı, cinsiyeti, psikolojik durumu, eşlerin çocukla olan ilişkileri, ekonomik ve sosyal durumları araştırılarak karar verilir.

 • Nafaka nedir? Nasıl belirlenir?

Türk Medeni Kanunu 2 çeşit nafaka düzenlemiştir. Bunlardan ilki yoksulluk nafakası diğeri ise iştirak (katılma) nafakasıdır.

Yoksulluk nafakası; evlilik birliğinin sona ermesi nedeniyle yoksulluğa düşecek eş ve çocuklar için mahkemece belirlenmektedir. İştirak nafakası ise; velayetin kendisine bırakıldığı eşe çocuğun eğitim ve bakım masraflarında kullanılmak için mahkemenin belirlediği nafakadır. Nafakanın tutarı eşlerin gelirleri, sosyal durumları ve çocukların yaş ve eğitim durumları dikkate alınarak mahkemece belirlenir.

 • Mahkemenin karar verdiği nafaka yetmiyor/Nafakayı ödeyemiyorum ne yapmalıyım?

Ekonomik şartlarda yaşanan gelişmelerden dolayı, nafakanın kaldırılması, azaltılması veya artırılması mümkündür. Bunun için ayrıca dava açılması gerekir.

 • Tazminat nasıl belirlenir?

Maddi ve manevi tazminat, daha az kusuru bulunan eşe, daha ağır kusurlu olan eş tarafından ödenmesine karar verilir. Tazminat tutarı, kusurun ağırlığı, tarafların maddi gücüne göre belirlenir. Tarafların evliliğin sona ermesinde eşit kusurları varsa maddi ve manevi tazminat alamazlar.

 

× Size nasıl yardım edebiliriz?