Tanıma ve TenfizTANIMA VE TENFİZ DAVALARI

  • Birçok vatandaşımızı ilgilendiren ve yanlış bilinen bir konu; yabancı ülkeden verilen kararın Türkiye’de de geçerli olup olmayacağıdır. Buna geçmeden önce bu kavramları açıklamak gerekir
  • Tanıma ve Tenfiz Nedir?
  • Bir mahkemenin vermiş olduğu karar o ülke sınırları içerisinde bağlayıcıdır. Yabancı bir ülke mahkemesinin vermiş olduğu kararın Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde nasıl değerlendirilmesi gerektiğini ise Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkındaki Kanun düzenlemiştir. Yabancı bir mahkemece verilen kararın Türkiye’de geçerli olabilmesi için o kararın Türkiye’deki mahkemelerce tanınması ve tenfizi gerekmektedir. Türk mahkemeleri, yabancı mahkemenin vermiş olduğu kararı inceler, bu kararın Türkiye’de uygulanabilir bir karar olup olmadığını ve Türk kamu düzenini ihlal edip etmediğini değerlendirirler.
  • Normal şartlarda; yabancı bir ülkenin verdiği mahkeme kararının Türkiye’de geçerli olabilmesi için o kararın tanınması ve tenfizi gerekmektedir.
  • 690 sayılı KHK ile birlikte yurtdışındaki mahkemelerden verilen boşanmaya ilişkin kararların dava açılmadan tanınması mümkündür. Bunun için boşanan eşlerin birlikte konsolosluk veya Türkiye’deki nüfus müdürlüğüne şahsen veya vekiller aracılığıyla başvuru yapması gerekmektedir. Nüfus müdürlüğüne yapılacak başvurular için bize vekalet verebilirsiniz.
  • Ancak KHK ile yalnızca boşanma kararına yönelik düzenleme yapılmıştır. Yani yabancı ülke mahkemesi velayet, nafaka veya tazminatla ilgili bir karar da vermişse o kararın Türkiye’de uygulanabilmesi için tanıma ve tenfiz davası açılması zorunludur.
  • Tanıma ve tenfiz davalarınız içinse bizzat Türkiye’ye gitmenize gerek yoktur. Sizin adınıza süreci takip etmemiz için bize vekalet vermeniz yeterlidir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

× Size nasıl yardım edebiliriz?