Türkiye’deki Ticari İşlemlerinize İlişkin Hukuki TavsiyelerTicaret; pazarlama, satış, fiyatlama gibi uzmanlık alanları ile vergi, muhasebe ve hukuk mevzuatı gibi birçok farklı unsurun bir arada uyum içerisinde çalışmasını gerektiren bir sistemdir. Alanında uzman kişilerden alınacak destekler temellerin sağlam atılmasını sağlayacaktır.

  • Sizi hukuken koruyacak bir sözleşmenin bulunması gerekir.

Ticaret yaparken, öncelikle sizi maksimum düzeyde koruyacak yazılı bir sözleşmenin varlığı esastır. Unutmamanız gerekir ki; işin en başından gerekli önlemleri almak, ileride doğabilecek risklerinizi en aza indirecektir. Yapacağınız sözleşmelerde, sözleşme imzalanmadan önce, sizleri olası kötü senaryolara karşı en az riskle korumak için sizlere hizmet vermeye hazırız.

  • Yazılı belge esastır

Türk Hukuk sistemine göre; alacak nedenli hukuki uyuşmazlıklarda, alacak türü ve tutarına bağlı olarak, mahkemeler sizden yalnızca yazılı belge talep ederler. Ticaret konusu malın müşteriye teslim edildiği veya hizmetin verildiğine ilişkin tüm işlemlerinizin belgeye dayalı olması gerekir. Bu konuda tanık, telefon kayıtları veya aranızdaki mesajların hukuk dünyasında kıymeti yoktur. Yazılı belgenin olmaması, haklı olmanıza rağmen sizin alacağınızı tahsil etmenize engel olacaktır. Bu nedenle tüm anlaşmalarınızı, ek anlaşmaları, mal veya hizmet teslimini yazılı bir belge ile yapın. Size fazladan iş yükü gibi görünebilecek her bir kağıt parçasının, yargılama sırasında delil olarak kullanılabileceğini unutmayın.

  • İhtarname gönderin

Alacağınız kararlaştırılan vadede ödenmediyse, öncelikle müşterinizi arayarak ödemenin gerçekleşmeme nedenini öğrenin. Tüm detaylarını ve fatura içeriğini, alacak tutarınızı da belirtmek suretiyle bir ihtarname gönderin. Bu ihtarnameyi noter aracılığıyla gönderebileceğiniz gibi iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderebilirsiniz. Sözleşme ile faiz kararlaştırılmış olsa bile borçluya icra takibi yapılmadan veya borç ödeme ihtarı gönderilmeden gecikme faizi isteyemeyeceğinizi unutmayın. Vadesi geçmiş alacağınız için müşterinize yeniden vade vermek niyetindeyseniz, alacağınıza ilişkin çek veya senet talep etmeye çaba gösterin. Bu hareket sizi, alacağınızın icra müdürlüğü kanalıyla tahsilinde daha güçlü bir pozisyona sokarak, zamandan tasarruf etmenizi sağlayacaktır.

  • Harekete geçmekte gecikmeyin

Yaşadığımız tecrübelere dayanarak; borçluların size anlattığı hikayelere fazla itibar etmeyin. Bunlara inanarak hukuki işlem başlatmakta geç kalmayın.

  • Yaşadığınız her hukuki sorun için sizin yanınızdayız

Sözleşmelerinizin hazırlanmasından, kontrolüne, borçlularınızla iletişim kurulmasından yasal işlemlerin başlatılmasına kadar her türlü sorununuz için size destek vermeye hazırız. Bizimle iletişime geçebilirsiniz.

× Size nasıl yardım edebiliriz?