Türkiye’ye Getirilen Yabancı Plakalı Taşıtlar İçin Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Türkiye’ye yabancı plakalı bir taşıt getirmek isteyenler için önemli hususlar bulunmaktadır. Bu kurallar, taşıtın kayıtlı olduğu ülke, sahibinin ikamet durumu, kullanma süresi gibi konuları içermektedir. İşte dikkat edilmesi gereken önemli detaylar:

1- Taşıt sahibi, Türkiye’ye giriş yapmadan önce taşıtın kayıtlı olduğu ülkede olağan ikamet sahibi olmalıdır. Ayrıca, son bir yıl içinde en az 185 gün yurtdışında bulunmuş olmalıdır.
2- Emekliler için yurtdışında ikamet etme koşulu aranmamaktadır.
3- Taşıt sahibi, emekli veya çalışan fark etmeksizin taşıtını Türkiye’de iki yıl süreyle kullanabilir.
4- Yabancı uyrukluların taşıtlarına verilecek süre 730 günü aşmamak üzere ikamet tezkeresinde belirtilen süre kadar olabilir.
5- Taşıt kaydı ve tescili, sahibinin ikamet ettiği yerde olmalıdır. Ancak, Avrupa Birliği ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği ülkelerinde ikamet eden kişiler, bu kurallardan muaf tutulabilir.
6- Yurtdışından getirilen yabancı plakalı taşıtlar Türkiye’de iki yıl (730 gün) boyunca kullanılabilir. Tüzel kişiliklere ait taşıtlar için süre 30 gündür.
7- Başkasına ait taşıtı vekâleten getirebilirsiniz, ancak belirli koşulları sağlamanız gerekir.
8- Türkiye’ye girişte araç sahibinin ehliyet, yurtdışı mülkiyet belgesi ve Türkiye’de geçerli sigorta poliçesi bulunmalıdır. Sigorta poliçesi Türkiye’de geçerli değilse, gümrükte sigorta yaptırılabilir.
9- Taşıtın vekâletname veya kiralama yoluyla getirilmesi halinde belirli belgeler gereklidir.
10- Taşıt sahibi, yurtdışında yerleşik eşi, anne, baba ve çocukları dışında kimseye taşıtını kullanma izni veremez.
11- Taşıtın Türkiye’de bırakılması durumunda izin almak zorunludur. Aksi takdirde ceza uygulanabilir.
12- Taşıt sahibi, iki yıllık süresini tamamlamışsa, 185 gün boyunca taşıt getiremez.
13- Avrupa Birliği ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği ülkelerinde ikamet eden kişilere farklı kurallar uygulanabilir.
14- Yabancı plakalı taşıtların Türkiye’de sınırlı bir süresi vardır, bu süre taşıtın yurtda kalabileceği süreyi belirler.
15- Yeşil Kart Trafik Sigortası, Hollanda plakalı araçlar için Türkiye’ye giriş yaparken zorunludur. Bu sigorta, yabancı plakalı araçların Türkiye’de kullanılmasını kapsar.

Bu kurallara uyulması, yabancı plakalı taşıtların Türkiye’ye getirilmesi sürecini sorunsuz hale getirecektir. Gümrük işlemlerinde yaşanabilecek sıkıntıları önlemek için süre hesaplamaları ve gerekli belgelerin hazırlığı önemlidir. Tüzel kişiliklere ait taşıtların getirilmesi için de özel gereksinimler bulunmaktadır.

× Size nasıl yardım edebiliriz?