Türkiye’de Avrupa Plakalı Araç İle Kaza Yapılması Halinde Başvurulabilecek Hukuki Yollar

Avrupa plakalı araçlarla Türkiye’de meydana gelen trafik kazalarında maddi manevi tazminat talep edebilmek mümkündür.

Bu tazminat talepleri, kazanın kusur durumuna ve tarafların sigorta durumuna bağlıdır. Kusur oranları, tazminatın doğru bir şekilde hesaplanmasını sağlar. Kazaya neden olan araç sürücüsü kusurluysa, kusur oranına göre maddi ve manevi tazminat ödemekle yükümlüdür. Kaza tespit tutanağında tarafların kusur oranları yer alabilmektedir.

Tazminat taleplerinin daha hızlı ve doğru bir şekilde karşılanması için kazanın oluştuğu anda tarafların tutanak tutulması adına işbirliği yapması ve doğru bilgi sağlaması önemlidir.

Tutanakta kazanın gerçekleştiği yer, zaman ve sebepleri net bir şekilde belirtilmelidir. Ayrıca, kusur oranının belirlenmesi için kazanın oluş şekli ve tarafların açıklamaları, tanık ifadeleri, kamera kayıtları gibi deliller de tutanağa eklenmelidir.

Yaralanma veya ölüm gibi ciddi sonuçlara neden olan trafik kazalarında ise, tutanak düzenlenmesi için trafik polisleri çağrılmalıdır. Polisler, kusur oranlarını belirlemek için tarafları ve tanıkları sorgular, alkol veya uyuşturucu kullanımı gibi olası faktörleri de dikkate alırlar. Bu tutanak, tarafların ve sigorta şirketlerinin kusur oranlarını belirlemesi ve tazminat miktarlarını hesaplaması için temel bir belge olacaktır.

Meydana gelen trafik kazası sonucu herhangi bir kaza tespit tutanağı tutulmamış ise tazminat talepli açılacak dava/tahkim sürecinde taraflarca talep edilebilecek kusur bilirkişileri ile kusur oranları tespit edilebilmektedir.

Talep edilebilecek tazminat, hasarlı aracın tamir masraflarını, hasarlı aracın değer kaybını, kişinin tedavi masraflarını, sürekli/geçici iş göremezlik kaybını, ölüm durumunda ise yasal mirasçılara ödenebilecek maddi (destekten yoksun kalma tazminatı) ve manevi tazminatları içerebilir. Ancak, kaza sonucunda tazminat, Türkiye’de belirlenen oranlara göre hesaplanır ve ödenir.

Maddi Zararlar

Trafik kazaları sonucunda araçlarda ve diğer mallarda maddi hasarlar veya değer kaybı oluşabilir. Bu tür hasarlar için kazanın meydana gelmesinde kusurlu bulunan kişiden ve varsa kusurlu araç sürücüsünün sigorta poliçesinden tazminat talep etmek için hukuki yollara başvurulur.

Bedensel Zararlar

Trafik kazaları sonucunda insanlar yaralanabilir veya hayatını kaybedebilir. Bu tür durumlarda, kazaya maruz kalan kişiler veya aileleri, tazminat talebinde bulunmak için hukuki yollara başvurabilirler.

Yaralanma ile sonuçlanan trafik kazalarında talep edilebilecek tazminatlar; sürekli iş göremezlik tazminatı, geçici iş göremezlik tazminatı, geçici bakıcı gideri tazminatı, tedavi giderleri olup ölüm ile sonuçlanan trafik kazalarda, ölen kişinin destekçileri destekten yoksun kalma tazminatı ve manevi tazminat talebinde bulunabilirler.

Maddi ve bedeni zararlar için başvurulabilecek hukuki yollar şunlardır:

  1. Türk Mahkemelerinde Dava Açmak: Trafik kazalarında bedensel ve maddi zararlar için dava yoluyla kusurlu kişilerden ve sigorta şirketlerinden tazminat talebinde bulunmaktır.
  2. Sigorta Tahkim Komisyonu’na Başvuru Yapmak: Kazaya maruz kalan kişilerin trafik sigortası varsa, bu sigorta poliçesi bedensel ve maddi zararların tazmini için kullanılabilir. Sigorta şirketi, poliçede belirtilen limitler dâhilinde zararları ödeyecektir. Sigorta şirketine yapılan hasar bildirimine 15 gün içinde olumsuz cevap verilmesi veya cevap verilmemesi halinde zarar gören taraf Sigorta Tahkim Komisyonu’na gerekli belgelerle başvuru yapabilecektir.

Sigorta Tahkim Komisyonu gibi uyuşmazlıkların mahkeme yoluna istinaden çok daha kısa sürede çözümlenebildiği özel bir kurum mevcuttur ve mağdurlar bu kuruma başvurarak trafik kazasından kaynaklanan bedeni ve maddi hasarlara ilişkin tazminat talebinde bulunabilirler.

Sigorta Tahkim Komisyonu, sigorta sözleşmelerinden doğan anlaşmazlıkların çözümlenmesinde kullanılan bir alternatif uyuşmazlık çözüm yolu olarak kullanılan bir kurumdur. Sigorta Tahkim Komisyonu, Türkiye’de faaliyet gösteren sigorta şirketlerinin katılımıyla oluşmuştur. Sigorta sözleşmesi gereği ödenmesi gereken tazminat veya sigorta şirketinin tazminat ödeme taleplerini içeren anlaşmazlıklar, Sigorta Tahkim Komisyonu tarafından çözümlenir.

Sigorta Tahkim Komisyonuna başvuru yapmak için öncelikle sigorta şirketi tarafından reddedilen tazminat talebi ve gerekçeleri yazılı olarak belirtilmelidir. Daha sonra Sigorta Tahkim Komisyonuna başvuru dilekçesi hazırlanır ve başvuru ücreti ödenir. Başvuru dilekçesi ve gerekli belgeler, Sigorta Tahkim Komisyonuna iletilir. Sigorta Tahkim Komisyonu, başvuruyu değerlendirir ve kararını verir. Tüm süreç yaklaşık 6 ay sürmektedir. Türk Mahkemeleri’nde dava yolu ile tazminat talebinde bulunmaktansa Sigorta Tahkim Komisyonu’na başvuru yaparak tazminat talebinde bulunmak çok daha hızlı ve pratik bir hukuki yoldur.

Sigorta Tahkim Komisyonu kararları belli bir miktara kadar kesindir ve mahkeme ilamı niteliğinde olduğundan tarafların uyması zorunludur. Sigorta Tahkim Komisyonunun kararına uyulmadığı halde, ilamlı icra takibinde bulunulabilecektir.

Sonuç olarak, Türkiye’de trafik kazaları sonucu ortaya çıkan maddi ve bedeni zararlar için Mahkeme yolu veya Sigorta Tahkim Komisyonu yolu kullanılabilir. Son zamanlarda daha kısa sürede sonuç alabilmek için alternatif uyuşmazlık çözüm yolu olarak Sigorta Tahkim Komisyonu tercih edilmektedir. Avrupa plakalı araçların Türkiye’de karıştığı kazalarda, sigorta ve kasko şirketleri tarafından ödenen tazminatlar tam olarak karşılamayabilir. Bu durumda, mağdurun uğradığı zararın tamamının tazmin edilememesi söz konusu olabilir.

Ancak, kişinin uğradığı zararın tamamının tazmin edilememesi, tazminat alınamayacağı anlamına gelmez. Bu durumda, mağdurun bir avukatla görüşerek, kazaya sebep olan tarafa karşı özel dava açması gerekmektedir. Bu davada, kişinin uğradığı zararın tamamı talep edilebilir ve mahkeme tarafından kusur oranına göre tazminat miktarı belirlenebilir.

Özellikle yüksek miktarda tazminat taleplerinde, avukatlarla çalışmak ve hukuki süreçleri doğru yönetmek çok önemlidir. Bu nedenle, Avrupa plakalı araçların Türkiye’deki kazalarında mağdur olan kişilerin, bir avukatla görüşerek haklarını aramaları önerilir.

Türkiye’deki bir kaza sonucunda oluşan maddi ve bedensel hasarların tazmini oldukça önemli ve hassas konuları içerdiğinden, uzman bir avukatın desteği gerekmektedir.

Belgelerin doğru şekilde tercüme edilmesi ve sigorta işlemlerinin doğru şekilde takip edilmesi, tazminat almanızı kolaylaştıracaktır. Dosyanızdaki bilgilere her zaman tarafınızca ulaşabileceğiniz şekilde avukatınız tarafından şeffaf olarak sizinle paylaşılması da oldukça önemlidir. Bu sayede, işlemlerinizin takibini her zaman yapabilir ve dosyalarınızı istediğiniz zaman inceleyebilirsiniz. Tüm bu nedenlerle, Türkiye’deki bir kaza sonucunda oluşan her türlü maddi ve bedensel hasarların tazmini için Türkiye’ye gitmeye gerek kalmadan tarafımız ile iletişime geçerek avukatlık hizmeti alabilirsiniz.

× Size nasıl yardım edebiliriz?