Yurtdışında Borçlunuz Mu Var?

Uluslararası Alacak Takibinde Hızlı ve Etkili Çözümler

Küresel iş dünyasında uluslararası alacak takibi, işletmeler için kritik bir konudur. Farklı ülkelerin yasal düzenlemeleri, kültürel farklılıklar ve dil engelleri, borç tahsilat süreçlerini karmaşık hale getirebilir. Türk Hukuku Bürosu olarak, uluslararası alacak takibinizde her adımda yanınızdayız. İşte uluslararası alacak takibinde kullanılan yöntemler ve süreçler hakkında kısa bir rehber:

Dava Dışı Yollar
Öncelikli Tercih: Dava Dışı Yöntemler

– Neden?: Dava dışı yollar, uluslararası prosedürlerin maliyetli ve zaman alıcı olmasından dolayı daha avantajlıdır.
– Nasıl?: Karşı tarafın (borçlunun)  mail adresine, uluslararası ticaret dili olarak kullanılmasından dolayı, İngilizce bir ihtarname metni gönderilerek borcun ödenmemesi halinde yasal sürecin başlatılacağı bildirilir. 

Yasal Süreçler
Sınır Ötesi Alacakların Yurt İçi Takibi
– Yerel mahkemede alınan ilamın yurt dışında tanınması ve tenfizi gereklidir. Bu işlem, iki ülke arasında tanıma ve tenfiz sözleşmesinin bulunması halinde geçerlidir.

Yurtdışı Alacaklarının Yurtdışında Takibi
– Türkiye’de yapılmış takibin kesinleşmesi sonrası yabancı ülke nezdinde tanınması ve borçlunun yurtdışındaki malvarlığına cebri icra için gerekli mercilere başvurulur.İki ana yöntem bulunmaktadır. Bunlardan ilki genel takip yöntemleri iken ikincisi Avrupa ödeme emri yöntemidir.  

İki Ana Yöntem
1. Genel Takip Usulü:
– Belgelendirilebilir borçlar için yurt dışında genel takip usulü kullanılması alacaklı için ,borçlunun ikamet ettiği ülkede daha geçerli bir yöntem teşkil edeceğinden avantajlıdır.
– Ancak, yabancı ülkelerde masraflar yüksek olabilir.

2. Avrupa Ödeme Emri İlamsız İcra Takibi:
– Avrupa Birliği Ödeme Emri Prosedürü, itirazsız para taleplerine ilişkin sınır ötesi davalarda maliyetleri azaltmak için tasarlanmıştır.
– Doğrudan icra edilebilir olması, pratik ve sonuç getirici bir yöntemdir.
– Borçlunun itiraz etmemesi halinde borç derhal icra edilebilir hale gelir.

Yanınızdayız!
Türk Hukuku Bürosu olarak, uluslararası alacak takibinde dava dışı ve yasal yollarla sizlere en etkin hukuki hizmeti sunuyoruz. Uzman kadromuz ile gerekli belgelerinizi oluşturur ve her adımda yanınızda oluruz. Yurt dışında alacağı bulunan vatandaşlarımız ve tacirlerimiz, bizimle iletişime geçerek alacaklarını en etkin biçimde ve minimum masrafla tahsil edebilirler.

 

× Size nasıl yardım edebiliriz?