Üzerime Kayıtlı Olmayan Araçla Hollanda’dan Türkiye’ye Seyahat Edebilir Miyim?

Kendi üzerinize kayıtlı olmayan bir araç ile Hollanda’dan Türkiye’ye seyahat etmek mümkündür. Ancak, bu süreçte uyulması gereken bazı önemli yasal ve bürokratik gereklilikler bulunmaktadır. Bu gereklilikleri yerine getirerek sorunsuz bir seyahat gerçekleştirebilirsiniz.

Gerekli Belgeler ve İşlemler

1. Vekaletname:
– Aracın sahibi tarafından size verilmiş noter tasdikli bir vekaletnameye ihtiyacınız vardır. Bu vekaletname, aracın Türkiye’ye giriş ve çıkış işlemlerini yapmanıza yetki verir. Vekaletnamenin Türkçe olması veya Hollanda’da düzenlenmişse Türkçe’ye yeminli tercüman tarafından çevrilip noter tasdikli olması gerekmektedir.

2. Yeşil Sigorta (Green Card Insurance):
– Aracın uluslararası geçerliliğe sahip yeşil sigorta (Green Card) poliçesi olması gerekmektedir. Bu sigorta, aracın Türkiye’deki zorunlu trafik sigortasını karşılar.

3. Geçici İthalat İzni:
– Türkiye’ye giriş yaptığınızda, gümrükte aracınız için geçici ithalat izni almanız gerekmektedir. Bu izin genellikle altı ay süreyle verilir ve bu süre içinde araç Türkiye’de kalabilir. Bu sürenin sonunda aracın Türkiye’den çıkarılması gerekmektedir.

4. Pasaport ve Vize:
– Kendi pasaportunuz ve varsa Türkiye için geçerli vizeniz ile giriş yapmanız gerekmektedir. Vize gereklilikleri, Hollanda’da oturum izninizin türüne göre değişebilir.

5. Gümrük Mevzuatı:
– Aracın Türkiye’de kalacağı süredeki gümrük mevzuatına uyulması gerekmektedir. Türkiye’ye geçici ithalat izni ile giren araçların belirlenen süre sonunda ülkeyi terk etmeleri veya Türkiye’de gümrük idaresine başvurularak gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.

Türkiye’de Kalış Süresi ve Kullanım Kuralları

– Geçici İthalat Süresi:
– Türkiye’ye geçici ithalat izni ile getirilen araçlar, genellikle altı ay boyunca Türkiye’de kalabilirler. Bu sürenin sonunda aracın Türkiye’den çıkarılması veya ek izin alınması gerekmektedir.

– Araç Kullanımı:
– Türkiye’ye geçici ithalat izni ile getirilen araçlar, genellikle sadece aracı Türkiye’ye getiren kişi tarafından kullanılabilir. Başkası tarafından kullanılması durumunda cezai işlemler uygulanabilir.

Önemli Notlar

– Vergi ve Harçlar:
– Türkiye’ye geçici olarak getirilen araçlar için gümrük vergisi ve diğer harçlar alınmaz, ancak sürenin aşılması durumunda cezai yaptırımlar uygulanabilir.

– Sigorta ve Trafik Kuralları:
– Türkiye’de geçerli bir sigortaya sahip olduğunuzdan ve trafik kurallarına uyduğunuzdan emin olmalısınız. Türkiye’de trafik cezaları, Avrupa ülkelerine göre farklılık gösterebilir.

Adımlar

1. Vekaletname Alınması:
– Aracın sahibinden noter tasdikli vekaletname alın.

2. Sigorta İşlemleri:
– Yeşil sigorta poliçesini temin edin.

3. Geçici İthalat İzni Başvurusu:
– Türkiye’ye girişte gümrükte geçici ithalat izni başvurusu yapın.

4. Gümrük İşlemleri:
– Gümrükte gerekli tüm belgeleri ve işlemleri tamamlayın.

Bu adımları ve gereklilikleri yerine getirerek, kendi üzerinize kayıtlı olmayan bir araçla Hollanda’dan Türkiye’ye sorunsuz bir şekilde seyahat edebilirsiniz.

Daha fazla hukuki bilgi ve destek için bize ulaşmayı unutmayın!

 

× Size nasıl yardım edebiliriz?