Çifte Vergilendirme

Hollanda ile Türkiye Arasındaki Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi Anlaşması

Hollanda’da yaşamını sürdüren Türk vatandaşlarının Türkiye’de gelir elde edebilecek bir kısım yatırımları ya da ticari faaliyetleri bulunması doğal bir durumdur. En temel olarak miras yoluyla intikal eden taşınmazlardan gelir elde edilebilmesi mümkündür. Peki bu gelirler nasıl vergilendirilecektir? Bu gelirler için vergi yükümlülüğü ile ilgili olarak doğabilecek sorunlar nasıl en az düzeye indirilebilir?

Çifte vergilendirme nedir?

Hollanda’da yaşayan vatandaşlarımız vergilendirme açısından Hollanda kanunlarına tabi olmaktadır. Bu doğrultuda gerek Hollanda’dan gerek Türkiye’den gerekse başka ülkelerden elde edecekleri gelirler Hollanda’da vergilendirilmektedir. Ancak, Türkiye’den elde edilen gelirler Türkiye kanunları uyarınca aynı zamanda Türkiye’de vergilendirilecektir. Bu sorun çifte vergilendirme olarak bilinmektedir.

Hollanda ile Türkiye arasında bir sözleşme var mıdır?

Hollanda ile Türkiye arasında çifte vergilendirmenin önlenmesi için bir sözleşme imzalanmıştır. Bu sözleşme ile Türk vatandaşının her iki ülkede birden vergilendirilmesinin önüne geçilmiştir. Sözleşme vergilendirmenin ne şekilde yapılacağı, Türkiye’de elde edilen gelirler nedeniyle ödenen vergilerin Hollanda’da ne şekilde dikkate alınacağını düzenlemektedir.

Sözleşme kapsamına hangi gelirler girmektedir?

Sözleşme kapsamındaki gelirler şu şekildedir;

1- Gayrimenkul varlıklardan elde edilen gelirler: Türkiye’de bulunan gayrimenkulün kiraya verilmesinden elde edilen gelirler, Türkiye’de vergilendirilmektedir. Sözleşmeye göre, Hollanda’da yaşayan vatandaşlarımızın Türkiye’de sahip oldukları gayrimenkullerden elde edeceği gelirlerden vergiyi Türkiye’ye ödeyeceklerdir. Hollanda tarafından ayrıca vergi talep edilmeyecektir.
2- Ticari kazançlar: Hollanda’da yaşayan vatandaşlarımızın Türkiye’de ticari faaliyette bulunmaları halinde, elde edilen kazançlar Hollanda tarafından vergilendirilecektir. Ancak, Türkiye’de bir işyeri veya daimi bir temsilci aracılığıyla işler yürütülüyorsa bu durumda bu işyeri veya daimi temsilci tarafından elde edilen gelirlerle sınırlı olmak üzere Türkiye tarafından vergilendirilecektir.
3- Temettü gelirleri: Hisse senetlerinden, intifa haklarından, kurucu hisse senetlerinden elde edilecek gelirlerin vergilendirilmesi Hollanda tarafından yapılacaktır. Ancak bu gelirler yönünden Türkiye’nin de sınırlı olarak vergilendirme hakkı bulunmaktadır.
4- Faiz gelirleri: Türkiye’de bir banka veya finans kuruluşu aracılığıyla elde edilecek faiz gelirlerinin vergilendirme hakkı Hollanda’ya aittir. Ancak Türkiye’nin de bu gelirler üzerinden iki yılı aşan faizlere ilişkin %10, diğer durumlarda %15 sınırlı vergilendirme hakkı bulunmaktadır.
5- Gayrimaddi hak bedelleri: Sözleşme bu terimden ne anlamak gerektiğini açıklamıştır. Buna göre sinema filmleri, edebi, sanatsal veya bilimsel her nevi telif hakları, patent, ticari marka vb kullanımı veya kullanma hakkı karşılığında elde edilen gelirlerdir. Bu gelirlerin vergilendirilme hakkı Hollanda’ya ait olmakla birlikte, Türkiye’nin bu gelirler üzerinden en fazla %10 oranında vergilendirme hakkı bulunmaktadır.
6- Sermaye değer artış kazançları: Türkiye’de bulunan gayrimenkullerin, işyerlerinin, işyerlerinin aktiflerine dahil varlıkların satışından elde edilen gelirler Türkiye’de vergilendirilecektir.
7- Serbest meslek kazançları: Doktor, avukat, mühendis, mimar gibi sermayeden ziyade mesleki bilgi ve ihtisasa dayalı olarak yürütülen faaliyetler nedeniyle elde edilecek gelirler, faaliyetin Türkiye’de 12 aylık kesintisiz bir dönem içerisinde 183 günden uzun olması veya faaliyetin gerçekleştirilmesi için Türkiye’de sabit bir işyerinin bulunması halinde Türkiye tarafından vergilendirilecektir.
8- Ücretler: Ücret karşılığında Türkiye’ye gelinmesi halinde, bir takvim yılı içerisinde 183 günden fazla sürmesi, ödemenin Türkiye’de yerleşik bir işveren tarafından yapılması, ödemenin Hollandalı bir işverenin Türkiye’de sahip olduğu bir işyerinden yapılması durumlarında vergilendirme Türkiye tarafından yapılacaktır.
9- Yöneticilere yapılan ödemeler: Yönetici sıfatıyla, yönetim kurulu üyesi sıfatıyla elde edilecek gelirler Türkiye kaynaklı olarak yapılacak ödemelerin vergilendirmesi Türkiye tarafından yapılacaktır.
10- Sanatçı ve sporculara yapılan ödemeler: Sanatçı ve sporcuların bu faaliyetleri nedeniyle elde edilecek gelirler, bu faaliyetin icra edildiği ülkede vergilendirilecektir. Türkiye’de sanatsal veya sportif bir organizasyon nedeniyle gelir elde edilmişse vergilendirme Türkiye tarafından yapılacaktır.
11- Emekli maaşları: Hollanda’da çalışarak emekli aylığı alan vatandaşlarımızın, bu maaştan elde edeceği gelirlerin vergilendirilmesi Hollanda’da yaşamaya devam etmesi halinde Hollanda tarafından, Türkiye’ye kesin dönüş yapılması halinde ise yalnızca Türkiye tarafından vergilendirilecektir.
12- Kamu hizmeti nedeniyle elde edilen gelirler: Kamu hizmeti nedeniyle elde edilecek gelirlerin vergilendirilmesi o ödemeyi yapan ülke tarafından yapılacaktır.
13- Profesör, öğretmen ve öğrencilere yapılan ödemeler: Hollanda’ya öğrenim veya staj yapmak üzere gelen öğrencilere Hollanda dışındaki kaynaklardan yapılan ödemeler bir takvim yılı içerisinde 183 günü aşmayacak şekilde elde edilen ücretler Hollanda’da vergilendirilmeyecektir. Aynı şekilde, bir öğretim veya araştırma kuruluşunda görevli bir profesör veya öğretmenin 2 yılı aşmayan bir süre içinde elde edeceği gelirler Hollanda tarafından vergilendirilmeyecektir.
14- Diğer gelirler: Yukarıda sayılanlar arasında yer almayan diğer gelirler yönünden ise bu gelir diğer devlette bulunan sabit bir işyeri vasıtasıyla elde edilmediği takdirde ikamet edilen ülke tarafından vergilendirilecektir.

Anlaşmanın söz konusu maddesi uyarınca, Hollanda’da yaşayan vatandaşlarımız, Türkiye’de elde ettikleri gelir unsurları dolayısıyla Türkiye’de Anlaşmaya aykırı olarak vergilendirildiklerini veya vergilendirileceklerini düşünmeleri halinde, olayın dava konusu yapılarak mahkemece nihai karara bağlanmamış olması koşuluyla, bu durumun düzeltilmesi için mukimi oldukları devlet olan Hollanda yetkili makamlarına başvurabilmektedirler. Hollanda yetkili makamı mükellefin başvurusunun yerinde olduğu kanaatine varırsa bu durumun düzeltilmesi için Türkiye’deki yetkili makamlarla temasa geçmekte ve her iki ülke yetkili makamları arasında Anlaşmaya aykırı bir vergilendirme olduğu konusunda mutabakat sağlanması durumunda sonuç mükellefe iletilerek, mükellefin kendisi tarafından da kabul edilmesi halinde uygulanmaktadır

× Size nasıl yardım edebiliriz?