Boşanma Davalarında Velayet

Velayet hakkı nedir? Velayet anne ve babanın çocuğu koruma, bakımı karşılama, eğitimini sağlama, yetiştirme gibi konularda anne ve bananın söz hakkıdır. Çocuğun velayeti ergin oluncaya kadar devam eder. Evli çiftler yönünden velayet hakkı anne ve baba tarafından müştereken kullanılır. Boşanma davasında mahkeme velayeti verirken nelere dikkat edilir? Medeni Kanun,...

Çifte Vergilendirme

 Hollanda ile Türkiye Arasındaki Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi Anlaşması Çifte Vergilendirme Nedir? Hollanda'da yaşayan vatandaşlarımız vergilendirme açısından Hollanda kanunlarına tabi olmaktadır. Bu doğrultuda gerek Hollanda’dan gerek Türkiye’den gerekse başka ülkelerden elde edecekleri gelirler Hollanda’da vergilendirilmektedir. Ancak, Türkiye’den elde edilen...

Nafaka Davaları

Nafaka Nedir? Nafaka, bir kişinin geçindirmekle, bakıp gözetmekle yükümlü olduğu kişilere mahkeme kararı ile ödediği aylıktır. Boşanma ve sonuçlarına bağlı olarak mahkemece, Türk Medeni Kanunu’nda yer alan hükümlere uygun koşullar gözetilerek nafaka kararı tesis edilebilir. Kaç Çeşit Nafaka Vardır? Kanunda dört çeşit nafaka bulunmaktadır. Bunlar tedbir...

Yurtdışında Çalışan Vatandaşların Türkiye’den Emekliliği

1960’lı yılların başında Avrupa ülkelerinin iş gücü ihtiyacını karşılamak için Türkiye’den bu ülkelere yoğun bir göç başlamıştır. Türkiye'deki ekonomik koşullar nedeniyle birçok vatandaşımız yurtdışında iş bulmuş, bazıları ülkeye geri dönmüş, bazıları ise bulundukları ülkelerde yaşamaya devam etmektedir. 2018 yılı verilerine göre 6 milyon...

Türkiye’de Şirket Kurmak

Türkiye, mevcut döviz kuru, yatırımcıya olan ihtiyaç, mevcut teşvikler ve coğrafi konumu nedeniyle yatırım için uygun bir destinasyondur. Yasalar, Türkiye'nin yatırımcı dostu bir ülke olma hedefi doğrultusunda sürekli olarak revize edilmektedir. Türkiye'de Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, eşit muamele ilkesine dayalı olarak uluslararası yatırımcılara yerli...

Mirasın Reddi

Miras Nasıl Reddedilir? Mirasçısı bulunulan kişinin, intikal edecek mirasında bazı durumlarda birikmiş birçok banka, vergi vb. borçlar bulunmaktadır. Mirasın bir bütün olarak intikal edeceği düşünüldüğünde, mirasçılar bu borçlardan da kendi miras payı oranında sorumlu olmaktadır. Mirasın Reddi Mirasın reddi, mirasçının kendi isteği ile mirasçılık sıfatını...

Kiranın Ödenmemesi

KİRA PARASINI ÖDEMEYEN KİRACININ TAHLİYESİ   Kiraya veren, taşınmazın kullanımını kiracıya bırakır ve kiracı buna karşılık kira bedeli öder. Bu yazıda, taşınmaz kiralarında, kiracının kira bedellerini eksik ya da hiç ödememesi durumu ele alınmıştır. Kiracının Kira Bedelini Ödememesi Kiracının kira ilişkisindeki asıl yükümlülüğü kira bedelini...

Banka Hesabınızın Zamanaşımına Uğraması

Bankalarda unutulan ve sonrasında fona devredilen alacaklar özellikle Avrupa’da yaşayan vatandaşlarımız açısından problemli bir süreçtir. Bankacılık Kanunu ve yönetmeliklerle bankalarda bulunan hisse senedi, mevduat hesabı, alacak ve emanetler, havale bedelleri, faiz ve kar payları da dahil olmak üzere, hesap sahibinin en son talebi, işlemi, herhangi bir yazılı talimatı...

Vasiyetname

window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-128164401-1'); Vasiyetname Hakkında Merak Edilenler Vasiyetname, genel olarak bir kişinin ölümünden sonra, malvarlığının kimler arasında ve ne şekilde paylaşılmasını istediğine ilişkin arzusudur. Türk Miras Hukuku, 15 yaşını doldurmuş ve ayırt...

Yabancı Ülke Vatandaşlarının Türkiye’de Taşınmaz Satın Alması

2012 Yılına Kadar Yabancıların Türkiye’de Taşınmaz Satın Alabilmeleri için “Karşılılık İlkesi” Benimsenmekte İken, Tapu Kanunu’ndaki Değişiklik Sonrasında Bu Yaklaşımdan Vazgeçilmiştir. Eskiden Türkiye’den taşınmaz satın almak isteyen kişinin uyruğunda bulunduğu ülkenin, Türk vatandaşlarına taşınmaz satın alma hakkı tanıyıp tanımadığına...
× Size nasıl yardım edebiliriz?