Boşanma Davalarında Velayet

Velayet hakkı nedir? Velayet anne ve babanın çocuğu koruma, bakımı karşılama, eğitimini sağlama, yetiştirme gibi konularda anne ve bananın söz hakkıdır. Çocuğun velayeti ergin oluncaya kadar devam eder. Evli çiftler yönünden velayet hakkı anne ve baba tarafından müştereken kullanılır. Boşanma davasında mahkeme velayeti verirken nelere dikkat edilir? Medeni Kanun,...

Trafik Kazası Nedeniyle Tazminat Davaları

Yurtdışında yaşayan çoğu vatandaşımız gerek ekonomik gerekse diğer ihtiyaçlar nedeniyle izinlerinde Türkiye’ye araçla seyahat etmeyi tercih etmektedir. Bazen bu yolculuklarda istenmeyen durumlar meydana gelmektedir. Türkiye’de trafik kazası geçirmeniz halinde zarara uğramanız muhtemeldir. En az bir motorlu aracın karıştığı bir kazada yaralanma, ölüm gibi bedensel...

Çifte Vergilendirme

Hollanda ile Türkiye Arasındaki Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi Anlaşması Hollanda’da yaşamını sürdüren Türk vatandaşlarının Türkiye’de gelir elde edebilecek bir kısım yatırımları ya da ticari faaliyetleri bulunması doğal bir durumdur. En temel olarak miras yoluyla intikal eden taşınmazlardan gelir elde edilebilmesi mümkündür. Peki bu gelirler nasıl...

Yabancı Plakalı Araçla Türkiye’de Kaza Yapılması

Yabancı Plakalı Araçla Türkiye’de Kaza Yapmak Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımız izin dönemlerinde gerek maliyetleri gerekse yanlarında götürmek istedikleri eşyaları nedeniyle araba yolculuğunu tercih etmektedirler. Yabancı plakalı aracınızla Türkiye’ye giriş yapabilmeniz için Yeşil Kart (Green Card) Sigortanızın bulunması yasal zorunluluktur. Aksi takdirde...

Nafaka Davaları

Nafaka Nedir? Nafaka bir kişinin geçindirmekle, bakıp gözetmekle yükümlü olduğu kişilere mahkeme kararı ile ödediği aylıktır. Boşanma ve sonuçlarına bağlı olarak mahkemece Türk Medeni Kanun’da yer alan hükümlere uygun koşullar gözetilerek nafaka kararı tesis edilebilir. Kaç Çeşit Nafaka Vardır? Kanunda 4 çeşit nafaka vardır. Bunlar tedbir nafakası, yoksulluk...

Türkiye’de Emeklilik

Yurtdışında Çalışan Vatandaşlar Türkiye’den Emekliliği  Avrupa ülkelerinin iş gücü ihtiyacını karşılamak için vatandaşlarımız 1960’lı yılların başında bu ülkelere göç etmeye başladı. Ülkemizdeki ekonomik şartlar nedeniyle birçok vatandaşımız iş bulmak için yurtdışında çalışmaya başlamış, bir kısmı ülkeye dönüş yapmış, bir kısmı ise...

Türkiye’de Şirket Kurmak

Türkiye’de Şirket Kurmak Türkiye, mevcut döviz kuru, yatırımcıya olan ihtiyaç, mevcut teşvikler, coğrafi konumu nedeniyle yatırım için doğru adreslerden birisidir. Yasalar da Türkiye’nin yatırımcı dostu bir ülke olarak anılmak istemesi amacına uygun olarak revize edilmektedir. Türkiye’de Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, eşit muamele ilkesine dayalı olup,...

Mirasın Reddi

Miras Nasıl Reddedilir? Mirasçısı bulunulan kişinin, intikal edecek mirasında bazı durumlarda birikmiş birçok banka, vergi vb borçlar bulunmaktadır. Mirasın bir bütün olarak intikal edeceği düşünüldüğünde, mirasçılar bu borçlardan da kendi miras payı oranında sorumlu olmaktadırlar. Mirasın reddi, mirasçının kendi isteği ile mirasçılık sıfatını ve miras...

Kiranın Ödenmemesi

KİRA PARASINI ÖDEMEYEN KİRACININ TAHLİYESİ Kira ilişkisinde, kiraya veren bir şeyin kullanılmasını kiracıya bırakır, kiracı da buna karşılık bir kira bedeli öder. Yazımız taşınmaz kiralarında, kiracının kira bedellerini eksik ya da hiç ödememesi ile ilgilidir. Kiracının, kira ilişkisindeki asıl yükümlülüğü kira bedelini ödemektir. Günümüzde en fazla...

Banka Hesabınızın Zamanaşımına Uğraması

Bankalarda unutulan ve sonrasında fona devredilen alacaklar özellikle Avrupa’da yaşayan vatandaşlarımız açısından problemli bir süreçtir. Bankacılık Kanunu ve yönetmeliklerle bankalarda bulunan hisse senedi, mevduat hesabı, alacak ve emanetler, havale bedelleri, faiz ve kar payları da dahil olmak üzere, hesap sahibinin en son talebi, işlemi, herhangi bir yazılı talimatı...